naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Duurzaam parkmanagement

Parkmanagement kunnen we omschrijven als "de samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid met betrekking tot de kwaliteit van bedrijventerreinen, door het maken van afspraken tussen de belanghebbende partijen op het bedrijventerrein over de inrichting en/of het beheer van het bedrijventerrein." Het doel is het verkrijgen en op lange termijn behouden van een gewenst kwaliteitsniveau (duurzaamheidniveau).

Voorbeelden van acties om een hogere kwaliteit (duurzaamheid, efficiëntie, ...) te bereiken:

  • de opwaardering van de openbare ruimte;
  • de samenwerking aan mobiliteit (bewegwijzering, transporten combineren, ...);
  • de samenwerking rond afval (ophaling samen organiseren, afval voorkomen, ...);
  • de samenwerking rond energiebesparing,
  • aankopen van groene stroom;...

Parkmanagement kan men dus beschouwen als een manier om kwaliteit - in de ruimst mogelijke zin - op een bedrijventerrein te bereiken en te behouden.

Het Verbond van West-Brabantse Ondernemingen heeft in 2011 het initiatief genomen om duurzaam parkmanagement in West-Brabant te stimuleren. Het heeft hiertoe een bedrijventerrein managementproject opgezet en een samenwerkingsakkoord ondertekend met de Beschutte Werkplaats van Asse voor het groenonderhoud en de opruiming van zwerfvuil in de industriezones. Door het duurzaam beheren van bedrijventerreinen wenst men winst te boeken op economisch, sociaal en ecologisch vlak.

Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 22 augustus 2011 het project "Duurzaam parkmanagement" principieel goed.

Er vond een overleg plaats met de voorzitter van de Milieuraad, de dienst Milieu en de kernvoorzitters op 27 februari 2012. Er werd beslist om:

  • de opruiming van zwerfvuil en het groenonderhoud in industriezones uit te besteden aan de Beschutte Werkplaats;
  • een subsidiedossier ‘Duurzaam parkmanagement’ bij de provincie in te dienen;
  • de milieuknelpunten in de industriezones aan te pakken;
  • een infomoment te organiseren per bedrijvenzone omtrent duurzaam parkmanagement.