naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Meer info

Duurzame ontwikkeling

In het Brundtlandrapport van 1987 werd duurzame ontwikkeling als volgt gedefinieerd: "Duurzame ontwikkeling komt tegemoet aan de behoeften van de huidige generatie zonder de behoeftenbevrediging van de toekomstige generaties in gevaar te brengen."

Belangrijke principes hierbij zijn:

  • Voorzorgsprincipe: het volstaat een ernstig vermoeden te hebben om een probleem aan te pakken, ook al is het nog niet 100% wetenschappelijk bewezen.
  • Integratie tussen de verschillende beleidsdomeinen.
  • Gelijkheid binnen eenzelfde generatie (tussen Noord en Zuid) en tussen opeenvolgende generaties.
  • Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen wereldwijd.

Klimaatverandering

We zien ons klimaat veranderen. Vooral in het Zuiden, maar ook bij ons raken het weer en de natuur ontregeld. Bovendien weten we dat onze manier van energie gebruiken, en de broeikasgassen die we daarmee de lucht inblazen, de reden is voor de klimaatverandering. De klimaatverandering stoppen, is dan ook een van de belangrijkste uitdagingen waar onze maatschappij voor staat. Het goede nieuws is dat we ook alle middelen hebben om de uitdaging aan te pakken.

Duurzame ontwikkeling

Het bestuur organiseert activiteiten rond duurzame ontwikkeling:

  • Recepties met thema duurzame ontwikkeling en fairtrade-producten;
  • Titel van FairTradeGemeente;
  • Werkgroep Biodiversiteit met tal van activiteiten rond biodiversiteit;
  • Info rond duurzaam bouwen via infoavonden en via het woonloket;
  • Ondersteuning van initiatieven m.b.t. duurzame ontwikkeling via reglement tot betoelaging van ontwikkelingssamenwerking;
  • Aankoopbeleid met aandacht voor sociale aspecten en milieuaspecten.

Ook jij hoeft echt niet te wachten tot de wereldleiders het eens zijn over de emissiereducties per land om je eigen CO2-voetafdruk te verminderen. Volgende acties kan je zelf nemen, rekening houdend met een gemiddelde uitstoot per gezin van 22 ton CO2-equivalenten. Een reductie met 1 procent komt overeen met een vermindering van je uitstoot met 220 kilo CO2-equivalenten.

1. Tweemaal per week geen vlees eten: - 3 %
2. Overschakelen op groene stroom: - 4 %
3. Geen droogtrommel: - 3 %
4. Dakisolatie: - 8 %
5. Condensatieketel: - 9 %
6. Wagen met minder dan 105 gram CO2 per km: - 8 %
7. Energie-efficiëntie verhogen: - 4 %
8. Zonnepaneel plaatsen: - 1,5 %
9. Streek- en seizoensgebonden producten kopen: - 2 %
10. Pendelen met de fiets en het openbaar vervoer: - 8 %