naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Gerelateerde pagina's

Meer info

Bodemsanering

Nieuwe of historische bodemverontreiniging?

Op gronden met historische bodemverontreiniging wordt overgegaan tot bodemsanering als het beschrijvend bodemonderzoek de aanwezigheid van een ernstige bodemverontreiniging aantoont. In dat geval is bodemsanering erop gericht om te vermijden dat de bodemkwaliteit een risico oplevert tot nadelige beïnvloeding van mens of milieu door gebruik te maken van de best beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengen (BATNEEC).

Op gronden met nieuwe bodemverontreinging wordt overgegaan tot bodemsanering als uit het beschrijvend bodemonderzoek blijkt dat de bodemsaneringsnormen overschreden zijn. In dat geval is bodemsanering erop gericht om de richtwaarden voor de bodemkwaliteit te realiseren. Deze richtwaarden moeten toelaten dat de bodem na sanering al zijn functies kan vervullen zonder dat beperkingen moeten worden opgelegd.

Als het wegens de kenmerken van de bodemverontreiniging of van de verontreinigde gronden niet mogelijk is de richtwaarden voor de bodemkwaliteit te realiseren via het BATNEEC-principe, is de bodemsanering minstens erop gericht om een betere bodemkwaliteit te realiseren dan bepaald door de toepasselijke bodemsaneringsnormen.

Wanneer nodig?

Indien uit het beschrijvend bodemonderzoek blijkt dat een bodemsanering noodzakelijk is, wordt een bodemsaneringsproject opgesteld. Hierin worden een aantal saneringstechnieken opgelijst en wordt een besluit getroffen welke techniek BATNEEC is. Op basis hiervan worden dan de bodemsaneringswerken uitgevoerd.

Wat is een bodemsaneringsproject?

Het bodemsaneringsproject

Een bodemsaneringsdeskundige stelt een bodemsaneringsproject (of BSP) op en legt dit ter goedkeuring voor aan de OVAM. Het is een rapport waarin de wijze wordt vastgesteld waarop de bodemsaneringswerken zullen worden uitgevoerd en de eventuele nazorg zal worden verzekerd. De bodemsaneringsdeskundige vergelijkt in het bodemsaneringsproject een aantal relevante saneringstechnieken inzake efficiëntie, toepasbaarheid, kostprijs, timing, verwachte resultaten, enz. Op basis van die vergelijkende studie stelt hij dan de te gebruiken techniek voor aan de OVAM.

Zodra het bodemsaneringsproject wordt ingediend bij de OVAM zal zij binnen een termijn van 90 dagen nagaan of het werd opgemaakt overeenkomstig de geldende voorschriften en of zij akkoord gaat met de voorgestelde techniek. Indien dit zo is, wordt het bodemsaneringsproject conform verklaard. De OVAM bepaalt dan de termijn waarbinnen de bodemsaneringswerken moeten starten. Het conformiteitsattest van het bodemsanerinsproject geldt als melding, milieuvergunning en bouwvergunning voor de voorgestelde saneringswerken.

Het beperkt bodemsaneringsproject

Als bodemverontreiniging kan worden behandeld door bodemsaneringswerken die maximaal 180 dagen in beslag nemen, kan een beperkt bodemsaneringsproject worden opgesteld. Dit op voorwaarde dat de eigenaars en gebruikers van de gronden waarop bodemsaneringswerken zullen plaatsvinden zich schriftelijk akkoord verklaren met de uitvoering van de bodemsaneringwerken zoals beschreven in het beperkt BSP.

Uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het (ontvankelijk en volledig) beperkt bodemsaneringsproject spreekt de OVAM zich uit over de conformiteit ervan met de bepalingen van het Bodemdecreet. 

Meer info

OVAM - Infolijn bodem: T 015 28 44 58 of T 015 28 44 59 - bodem@ovam.be
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/1879?lang=null