naar inhoud

Praktisch

dienst Jeugd

Asphaltcosite 20
1730 Asse

tel.02 452 47 60
e-mail visitekaartje

Openingstijden

woensdag en vrijdag: 13.00 - 17.00 uur of na afspraak

Thuisopvang zieke kinderen

Als ouder ondervind je vaak moeilijkheden bij het vinden van opvang voor je zieke kind(eren). Je kan niet terecht in het kinderdagverblijf, op school of in andere opvanginitiatieven omwille van de gezondheid van de andere aanwezige kinderen. Bovendien hebben zieke kinderen nood aan aangepaste individuele begeleiding en verzorging.

Om aan deze vraag tegemoet te komen, organiseert het gemeentebestuur, in samenwerking met 3Wplus, opvang voor zieke kinderen van 0 tot 12 jaar. De opvang gebeurt bij de ouder(s) thuis. Hierdoor kunnen de kinderen individueel begeleid worden in een voor hen veilige en vertrouwde omgeving. De begeleid(st)er zorgt voor professionele opvang aangezien zij/hij gespecialiseerd is in het omgaan met en de verzorging van zieke kinderen.

Indien je beschikt over een doktersattest en in Asse woont, kan je elke werkdag van 07.00 tot 19.00 uur van deze opvang gebruik maken, met een maximum van 9 uur per dag en di voor 5 opeenvolgende werkdagen.

Het tarief bedraagt maximum € 3 per begonnen uur. Sinds 1 januari 2015 is er een samenwerkingsverband met 'Solidariteit voor het Gezin' waardoor gezinnen ook genieten van de voordelen van hun mutualiteit voor de opvang van hun ziek kind. Meer info kan je terugvinden in het huishoudelijk reglement of bij de dienst zelf.

De dienst is bereikbaar op het telefoonnummer M 0499 23 32 84.

Je kan opvang voor de volgende dag aanvragen tot 18.30 uur.  

Meer info

3Wplus vzw
dienst Thuisopvang zieke kinderen
Bosstraat 84
172 Groot-Bijgaarden
M 0499 23 32 84
ziekekinderen@3wplus.be