naar inhoud

Praktisch

dienst Cultuur

Huinegem 4
1730 Asse

tel.02 456 01 66
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Na afspraak

Gemeentelijke machtiging voor een praalwagen

Het KB van 27 januari 2008 betreffende praalwagens regelt het verkeer op de openbare weg van voertuigen die in het kader van folkloristische manifestaties worden gebruikt.

Op 3 februari 2009 verscheen in het Belgisch Staatsblad een omzendbrief over de gemeentelijke machtiging die praalwagens toelaat gebruik te maken van de openbare weg.

De hoofdbedoeling van de omzendbrief is om duidelijk te maken dat er geen machtiging wordt verwacht van elke gemeente waar de praalwagen doorrijdt, enkel van de start- en aankomstgemeente.

Wens je een gemeentelijke machtiging die het verkeer regelt op de openbare weg van een voertuig die gebruikt wordt in het kader van een folkloristische manifestatie? Download het aanvraagformulier en bijhorende bijlage.

Je bezorgt de ingevulde aanvraag aan de dienst Cultuur, Huinegem 4, 1730 Asse of mail naar cultuurdienst@asse.be.

Na controle ontvang je de machtiging van de burgemeester en gemeentesecretaris.

Met deze machtiging kan je vervolgens naar het gemeentebestuur waar de praalwagen vertrekt. De gemeente van 'vertrek' moet er zich immers van vergewissen dat de gemeente van aankomst een machtiging verleende alvorens de hare te geven.

De dienst Verkeer van de lokale politie AMOW ontvangt een kopie van de machtiging.