naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Afvalbeheer voor KMO's en zelfstandigen

Het Vlarea (Vlaams Reglement voor Afvalvoorkoming- en beheer) verplicht bedrijven om hun afval gesorteerd aan te bieden. Met het oog op maximale recyclage en milieuvriendelijke eindverwerking stelt Openbare Vlaamse AfvalstoffenMaatschappij (OVAM) dat KMO’s dezelfde preventie- en recyclage-inspanningen moeten leveren als huishoudens. Omdat het hier gaat om grote hoeveelheden in vergelijking met huishoudelijke afvalstoffen, betekent dit op termijn meer recyclage en bijgevolg een kleinere afvalberg voor eindverwerking.

Op 17 februari 2012 werd het uitvoeringsbesluit, het VLAREMA, van het Materialendecreet goedgekeurd. Het Vlaams reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) vervangt het huidige VLAREA.

KMO’s en zelfstandige ondernemers dienen zelf in te staan voor de inzameling en verwerking van hun afval. Men kan hiervoor beroep doen op een daartoe erkend afvalophaler. Een lijst van erkende afvalophalers vind je op de website van OVAM.

De containerparken van Asse en Zellik zijn enkel toegankelijk voor inwoners van Asse. Zelfstandigen en aannemers worden geweigerd wanneer het duidelijk gaat om bedrijfsafval (grote hoeveelheden tuinafval, steenpuin, …), maar worden wel toegelaten met beperkte hoeveelheden huishoudelijk afval.