naar inhoud

Praktisch

dienst Ontwikkelingssamenwerking (Noord-Zuid)

Gasthuisstraat 2
1730 Asse

tel.02 454 19 66
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Wens je langs te komen, maak dan eerst een afspraak.

Literatuur en nuttige links

(c) 11.11.11Marc Goldchstein (grote weergave)

Nuttige links

Welke inspanning levert België voor ontwikkelingshulp?http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking

De Facebookpagina van de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking in Asse:
http://www.facebook.com/GrosAsse

8 afspraken voor een betere wereld - 1 deadline: http://www.detijdloopt.be

Vlaamse federatie van ngo's voor ontwikkelingssamenwerking: http://www.ngo-federatie.be

De gegevens van erkende ngo's die in 2011 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev:
http://www.ngo-openboek.be

Literatuur

Eerste hulp bij ontwikkelingswerk

Kleinschalig ontwikkelingswerk is populair. Burgers, lokale overheden en bedrijven zetten zich in voor scholen in Bosnië en vrouwengroepen in Guatemala. Ze verstrekken microkredieten in Kenia en sponsoren een ziekenhuis in Sierra Leone. Daarbij stuiten ze op vragen en lastige situaties. Wat doe je wanneer je contactpersoon niet met de beloofde informatie komt? Hoe beoordeel je een begroting? Hoe ga je om met een lastig dorpshoofd? Is het slim om zélf microkredieten te verstrekken? En hoe zorg je dat het project verder kan, wanneer jij weer uit beeld bent? Eerste hulp bij ontwikkelingswerk is het eerste handboek voor iedereen met projecten in Zuiden. Het analyseert problemen waar amateur-ontwikkelingswerkers op stuiten en draagt mogelijke oplossingen aan. Daarmee haakt het aan bij de actuele discussies over de kwaliteit van ontwikkelingsprojecten van particulieren. Mirjam Vossen (1965) is journalist en ontwikkelingsgeograaf. Zij woonde en werkte in Afrika, Azië en Oost-Europa. Sinds 1996 coördineert zij projecten van Stichting Het Goede Doel, een vrijwilligersorganisatie die actief is in Afrika. In 2007 publiceerde zij, samen met echtgenoot en schrijver-journalist Ralf Bodelier, het boek Hulp! Waarom ontwikkelingshulp moet, groeit en verandert?

Mirjam Vossen, Uitgeverij Wereldpodium of via www.11.be (ISBN 978-90-812696-1-2, 120 pag.)

De kinderen van Afrika (2012)

Het succes van particuliere hulpprojecten In dit boek doet Ton van der Lee verslag van de manier waarop hij zijn eigen hulpproject opzette en vormgaf. Hij beschrijft hoe hij persoonlijk aan de slag is gegaan. Hoe hij iets zinnigs, persoonlijks en directs probeerde te doen. Hij vertelt over de mensen van "zijn Afrikaans dorp" en hun leven, hij vertelt over de successen, valkuilen en mislukkingen. De auteur pleit ervoor de derde wereld te blijven steunen. Er zijn veel fouten gemaakt in de ontwikkelingshulp en er is inderdaad veel geld verspild. Maar volgens hem mogen we het niet opgeven. Van der Lee is ervan overtuigd, dat de toekomst van ontwikkelingssamenwerking niet in grote projecten ligt maar juist in kleinschalige hulp. Veel mensen in Nederland zijn het ook met hem eens. Zij zetten zich via kleine, particuliere initiatieven in om mensen in de derde wereld te helpen. Projecten die drijven op persoonlijke contacten en directe betrokkenheid. Dit boek is in de eerste plaats een persoonlijk verslag van de auteur zijn betrokkenheid bij de mensen waarmee hij samen aan een beter leven bouwt. Daarnaast staan er in het boek veel praktische tips over de manier waarop je zelf een project kunt opzetten en worden er een aantal achtergrond aspecten van ontwikkelingshulp en van particuliere initiatieven belicht.

Ton van der Lee, Uitgeverij Balans, 246 pag.

Pijnen van een Pachakuti (2012)

Bolivia onder Evo Morales Met 'Pijnen van een Pachakuti' is Walter Lotens aan zijn tweede boek over Bolivia toe. In zijn relaas van een reis en een reeks ontmoetingen in het Bolivia van Evo Morales, peilt Lotens naar de gezondheid van de Boliviaanse democratie. In het Latijns-Amerikaanse land dagen oud en nieuw elkaar uit. Moeder Aarde én moderniteit, buen vivir én productiviteit, platteland én verstedelijking, culturele eigenheid én pluraliteit, traditionele politiek én nieuwe sociale bewegingen, fundamentalisme én realpolitiek, centralisme én regionalisme, (neo)liberalisme én (neo)socialisme. Pijnen van een Pachakuti is een vlot leesbare inleiding op de complexe politieke situatie van een land in overgang. Op een nuchtere maar inlevende toon brengt Lotens pijnpunten aan het licht en levert historische achtergrond bij het voortdurende krachtenspel in de Boliviaanse samenleving.

Walter Lotens. Uitgeverij Academic and Scientific Publishers (ISBN 9789070289171, 309 pag.)

In het oog van de storm (2012)

‘In Het Oog Van De Storm’ legt de link tussen klimaatveranderingen van vroeger tot nu enerzijds en de wereldgeschiedenis anderzijds. Chris Jacobson en Luc Goeteyn beschrijven hoe de menselijke soort zich de voorbije millennia gedragen heeft en nemen de lezer mee op een roller coaster ride doorheen de wereldgeschiedenis, van de eerste jager-verzamelaars, over het ontstaan van de landbouw, over de ontwikkeling van steden tot de wetenschappelijke en technische innovaties. Ze bekijken daarbij verschillende continenten en culturen, maar tonen steevast de alomtegenwoordige invloed van klimaatveranderingen op de menselijke beschaving aan. En omgekeerd.

Luc Goeteyn en Chris Jacobson, Uitgeverij Academic and Scientific Publishers (ISBN 9789057181443, 284 pag.)

Ontwikkelingslanden en de nieuwe wereldorde (2011)

Sinds het einde van de Koude Oorlog zijn de politieke en economische machtsverhoudingen op wereldvlak sterk geëvolueerd. Naast de Verenigde Staten en West-Europa eist China een steeds belangrijkere plaats op. Andere ontwikkelingslanden zoals Brazilië en India groeien uit tot economische grootmachten. De internationale handel, inclusief die van de ontwikkelingslanden, is sterk gestegen. Ook de stromen van buitenlandse directe investeringen en van private transfers van migranten naar de ontwikkelingslanden zijn fors toegenomen. De snelle groei van grote landen heeft de wereldwijde armoede doen dalen. Maar binnen die landen blijft een substantieel deel van de bevolking onder de grens van extreme armoede. Tegen die achtergrond is ook de ontwikkelingssamenwerking geëvolueerd. Ze gaat meer dan vroeger naar de armste landen en naar armoedebestrijding. In plaats van specifieke projecten te financieren, geven de officiële donoren in toenemende mate steun aan het globale beleid dat ontvangende landen voeren. Multilaterale donoren zoals de Verenigde Naties, de Wereldbank en de Europese Unie hebben eveneens hun samenwerkingsbeleid aangepast. Het boek bevat bijdragen van diverse auteurs over de veranderende internationale politieke en economische samenhang, nieuwe hulpbenaderingen, de multilaterale actoren, andere internationale financiële stromen dan ontwikkelingshulp en een gevalstudie van Zuid-Afrika.

Lode Berlage en Robrecht Renard, Uitgeverij Acco (ISBN 978-9-033-48234-2, 204 pag.)

Is ontwikkelingshulp verantwoordelijk voor armoede in Afrika? (2009)

Het gaat niet goed met Afrika. Dambisa Moyo pleit voor het stopzetten van alle hulp aan Afrika, aangezien die volgens haar alleen maar corrumpeert. "Een land dat afhankelijk is van buitenlandse hulp, wordt nooit volwassen. Kumi Naidoo vindt dan weer dat er meer hulp moet komen, maar dat die beter besteed moet worden. Deze MO*paper geeft achtergrond bij de verschillende standpunten. MO*papers is een serie analyses die uitgegeven worden door Wereldmediahuis vzw. Elke paper brengt fundamentele informatie over een tendens die de globaliserende wereld bepaalt. MO*papers worden toegankelijk en diepgaand uitgewerkt. MO*papers worden niet in gedrukte vorm verspreid. Download de paper via de website van MO*papers (nr. 33, 31 pag., 09/2009)