naar inhoud

Praktisch

dienst Ontwikkelingssamenwerking (Noord-Zuid)

Gasthuisstraat 2
1730 Asse

tel.02 454 19 66
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Wens je langs te komen, maak dan eerst een afspraak.

Millenniumdoelen

Millenniumdoelen (grote weergave)

In 2000 onderschreef België de 'Millennium Declaration' van de Verenigde Naties. De Millenniumverklaring engageert de internationale gemeenschap om acht ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren tegen 2015. Voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking zijn deze 8 ‘Millenniumdoelen’ het belangrijkste kader waarbinnen zij haar inspanningen ontplooit.

Werken aan de Millenniumdoelen in Asse

Binnenkort zie je hier welke vereniging aan welk Millenniumdoel werkt.

De Millenniumdoelen

In 2000 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties plechtig beloofd om tegen 2015 de '8 Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen' te realiseren.

Millenniumdoel 11. Extreme armoede en honger bestrijden

Het aantal mensen dat moet leven van minder dan één dollar per dag met de helft terugbrengen. Het percentage van mensen die honger lijden met de helft verminderen.

Millenniumdoel 2 2. Basisonderwijs voor iedereen

Ervoor instaan dat alle jongens en meisjes de lagere school volledig doorlopen.

 
Millenniumdoel 33. Gelijke kansen voor de vrouwen

Ongelijkheid tussen jongens en meisjes uitbannen in het lager en voortgezet onderwijs, liefst tegen 2005 en op alle niveaus tegen 2015.

Millenniumdoel 44. De kindersterfte terugdringen

Het sterftecijfer onder kinderen tot vijf jaar met 2/3 reduceren.

 
Millenniumdoel 55. De gezondheid van moeders verbeteren

Het sterftecijfer onder vrouwen op het kraambed met driekwart terugdringen.


Millenniumdoel 66. Hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziekten bestrijden

Verdere verspreiding van hiv/aids stoppen en het aantal besmettingen keren. Het aantal nieuwe gevallen van malaria en andere ernstige ziekten stoppen en een begin maken met hun totale uitbanning.

Millenniumdoel 77. Zorgen voor een duurzaam milieu

De principes die gelden voor duurzame ontwikkeling opnemen in nationale milieubeleidsprogramma's.
Het keren van het verlies van natuurlijke hulpbronnen.
Het aantal mensen dat geen duurzame toegang heeft tot veilig drinkwater met de helft terugdringen.
Tegen 2020 de leefomstandigheden van ten minste 100 miljoen krottenwijkbewoners aanzienlijk verbeteren.

Millenniumdoel 88. Een wereldpartnerschap voor ontwikkeling creëren

Blijven werken aan een open stelsel van handel en financiën, gebondenaan regels, voorspelbaar is en niet discrimineert. Gekoppeld aan dit systeem zijn beloften aangaande goed bestuur, streven naar ontwikkeling en de uitbanning van armoede op nationaal en internationaal vlak. Aandacht besteden aan de bijzondere behoeften van de minst ontwikkelde landen. Met inbegrip van de opheffing van tolmuren en quota's voor hun exportgoederen; extra schuldverlichting voor landen met de grootste geldzorgen; het schrappen van officiële bilaterale schulden; en meer officiële ontwikkelingssteun voor landen die ernst maken met de uitbanning van armoede.

Aandacht hebben voor de bijzondere behoeften van ontwikkelingslanden zonder zeehavens en ook voor de arme, kleine eilandstaten.

De schuldenproblematiek van ontwikkelingslanden aanpakken in een bredere context, en wel door maatregelen op nationaal en internationaal niveau te treffen die het vraagstuk terugdringen tot verantwoordelijke proporties.

In samenwerking met de ontwikkelingslanden: behoorlijke en productieve werkgelegenheid voor jongeren creëren.

In samenwerking met farmaceutische bedrijven: in ontwikkelingslanden toegang creëren tot betaalbare basisgeneesmiddelen.

In samenwerking met het bedrijfsleven: de voordelen van nieuwe technologieën - vooral de informatie- en communicatietechnologie - op brede schaal verspreiden.