naar inhoud

Praktisch

dienst Ontwikkelingssamenwerking (Noord-Zuid)

Gasthuisstraat 2
1730 Asse

tel.02 454 19 66
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Wens je langs te komen, maak dan eerst een afspraak.

Fair Tradegemeente

Fair Trade (grote weergave)

Meer dan 200 Belgische gemeenten en alle Vlaamse provincies zetten alles op alles om producenten in het Zuiden het recht te geven op een eerlijke prijs, een waardig bestaan. Zij trekken naar scholen, winkels, provinciale instellingen en lokale landbouwers, en overtuigen hen van het belang van Fair Trade en lokale duurzame landbouw. Sinds 2009 is ook Asse een Fair Tradegemeente door te voldoen aan 6 criteria vooropgesteld door Max Havelaar, Oxfam-Wereldwinkels, 11.11.11 en Vredeseilanden. De campagne heeft twee doelen. Eerst en vooral willen de initiatiefnemers producenten een rechtvaardig inkomen geven. Daarnaast wil de campagne de consumenten in Vlaanderen sensibiliseren, hen bewuster maken van de noord-zuidproblematiek.

De titel van Fair Tradegemeente

Asse sprong op de kar en behaalde in 2009 de titel 'Fair Tradegemeente' door aan volgende zes criteria te voldoen:

 1. Het gemeentebestuur keurt een resolutie goed die eerlijke handel steunt en beslist bovendien om koffie en nog minstens één ander product gecertificeerd door Max Havelaar aan te kopen voor vergaderingen, op kantoor,…. Verder sensibiliseert het geregeld de inwoners rond fair trade, zowel via eigen informatiekanalen als andere lokale media.
 2. Winkels en horeca: minstens twee fairtradeproducten moeten duidelijk beschikbaar zijn in de plaatselijke winkels. De producten moeten ook geserveerd worden in de plaatselijke horeca. Ten minste zes winkels en drie horecazaken moeten deelnemen aan de actie.
 3. Bedrijven en organisaties: lokale bedrijven, scholen, verenigingen, enzovoort gebruiken fairtradeproducten. Daar worden educatieve campagnes georganiseerd.
 4. Media-aandacht: de pers moet ingelicht worden en er moet een evenement georganiseerd worden bij het behalen van de titel.
 5. Trekkersgroep: het bestuur moet een lokale trekkersgroep samenstellen die initiatieven neemt om de titel te behalen en ook daarna nog projecten bedenkt rond eerlijke handel. De initiatieven van de groep worden onderworpen aan een jaarlijkse beoordeling waaruit moet blijken dat de gemeente nog steeds aan de zes criteria voldoet.
 6. Duurzame productie en consumptie: een initiatief nemen om duurzaam consumeren en produceren aan te moedigen in de gemeente.

Wat na de titel?

Het behalen van de titel is geen eindpunt. De titel blijft leven en groeit. Hieronder volgt een greep uit de activiteiten van de afgelopen jaren:

 • Een nieuwjaarsreceptie voor adviesraden met duurzame lokale producten;
 • Een nieuwjaarsreceptie met verdeling van gratis Fair Tradechocolademelk, aangeboden door het gemeentebestuur;
 • De aankoop van chocolade om met Pasen uit te delen aan het gemeentepersoneel;
 • In het maandelijkse gemeentelijke infozine As(se)tablieft is er een wedstrijdvraag waarbij je vijf maal per jaar een mand met Fair Tradeproducten kan winnen (ter waarde van 30 euro per mand);
 • Doorlopende acties die de Fair Tradeproducten en informatie in de kijker zetten.

Activiteiten

Doorlopende activiteiten

Handel en horeca solidair met het Zuiden?

 • Voor wie: handelaars en horeca-uitbaters
 • Wanneer: doorlopend
 • Waar: in de handelszaak

Miljoenen boeren leven vandaag in armoede. De prijzen die zij voor hun landbouwgrondstoffen (zoals koffie, cacao en rijst) krijgen op de internationale markt zijn extreem laag. In eigen land krijgen zij, ondermeer door het dumpen van westerse overschotten, hun producten evenmin verkocht. Het kan echter anders! Fair trade of eerlijke handel kan ervoor zorgen dat elke mens een rechtvaardig inkomen verdient voor zijn of haar arbeid, waar ook ter wereld! Tijdens de actieweek staat Afrika in de kijker, het armste continent.

Het gemeentebestuur is verkocht aan de principes van eerlijke handel en duurzame landbouw! Hiervoor moet voldaan worden aan zes criteria. Voor het tweede criterium heeft het gemeentebestuur de hulp van lokale winkels en horeca nodig. Het reglement stipuleert dat in de gemeente een aantal winkels bereid dienen gevonden om fairtradeproducenten te serveren.

Ben je geïnteresseerd om als winkelier of uitbater van een horecazaak fairtradeproducenten te verkopen of te serveren of doe je dit al? Aarzel dan niet en neem contact op met Vanessa De Greef, T 02 454 19 56 of mail naar fairtrade@asse.be

Ben jij al verkocht?

 • Voor wie: iedereen
 • Wanneer: doorlopend
 • Waar: bij eerlijke handelaars

"Verkocht zijn" betekent dat ook jij kiest voor meer eerlijke handel en duurzame landbouw. Concreet wil dit zeggen dat je opkomt voor de kleine, familiale boeren in het Zuiden (maar ook bij ons!) en zo de familiebouw overal in de wereld een eerlijke kans gunt om te overleven.

Je kan dit doen door eerlijke en duurzame producten te kopen. Eerlijke producten krijgen het Max Havelaarlabel en vind je in de betere winkel én natuurlijk in de speciaalzaak voor fair trade: Oxfam Wereldwinkel Asse (Steenweg 45, Asse, T 02 452 81 10, www.wereldwinkelasse.be). Een lijst van verkooppunten van duurzame producten in Asse vind je ook terug op www.biodichtbijhuis.be. Je vindt eveneens een lijst van verkooppunten van eerlijke handelsproducten op www.oft.be/verkooppunten.

Inspiratie voor scholen

Wereldwinkel op school

Op scholen heb je tijdens de middag vaak verkoop van snoep of drankjes. Dit is een hele goede manier om kinderen en jongeren te laten kennismaken met fair trade. Zeker als de leerkrachten ook in de lessen aandacht besteden aan eerlijke handel.

Het Koninklijk Atheneum van Asse geeft een uitstekend voorbeeld. Tijdens de middag verkoopt een groepje leerlingen fairtradeproducten, tegelijk wordt informatie over eerlijke handel verspreid via affiches en folders en besteden verschillende leerkrachten tijdens hun lessen aandacht aan de thematiek.
Meer info: http://www.kavijverbeek.be/thutje

Doe de Shake en zoveel meer...

Oxfam Wereldwinkels heeft nog verschillende andere projecten voor zowel kleuterscholen als lagere en secundaire scholen. Je kan als school de wereldwinkel in je buurt bezoeken, je kan met hulp van de Wereldwinkel mondiale dagen organiseren, er bestaan educatieve materialen, spelletjes, boeken en dvd’s of je kan meedoen aan Doe de Shake en een poging wagen om het wereldrecord Worldshakeschudden te verbreken. Meer informatie en foto's vind je op http://www.oww.be/scholen.

Educatief materiaal

Vredeseilanden heeft heel wat educatief materiaal ter beschikking:
http://www.vredeseilanden.be/doe-mee/op-school