naar inhoud

Praktisch

dienst Ontwikkelingssamenwerking (Noord-Zuid)

Gasthuisstraat 2
1730 Asse

tel.02 454 19 66
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Wens je langs te komen, maak dan eerst een afspraak.

Eerlijke handel

Eerlijke handel (grote weergave)

Fair trade is gebaseerd op het idee dat ‘elkeen die werkt recht heeft op een eerlijke verloning die hem alsook zijn familie een menswaardig bestaan verzekert’ (art. 23 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens).

Door eerlijke handelsproducten te consumeren, heeft ieder van ons de macht om de levensomstandigheden van miljoenen kleine producenten te verbeteren. Eerlijke handel of fair trade bevordert de duurzame ontwikkeling in de internationale handel, met name bij de export van arme landen naar rijke Westerse landen. Fair trade betekent dat bijvoorbeeld koffie-, cacao- of bananenboeren in Latijns-Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië een eerlijke prijs krijgen voor hun exportproducten. Een prijs die in verhouding staat tot de werkelijke productiekosten, en niet een prijs die wordt bepaald door de verhoudingen op de internationale markt. Fairtradeproducten dienen daarnaast te voldoen aan strenge milieueisen.
De Belgische ontwikkelingssamenwerking promoot fair trade. Daartoe richtte zij het Trade for Development Centre op, een centrum dat de kennis over en het gebruik van eerlijke handelsproducten in België stimuleert.

Meer over eerlijke handel op de op de website van het Trade for Development Centre.

Wil je wat dieper ingaan op het begrip eerlijke handel? Hier vind je alle informatie.