naar inhoud

Toetreding Cultuurraad

Toetreding Cultuurraad. Voordelig? Interessant?

Culturele verenigingen die aangesloten zijn bij de Cultuurraad kunnen beroep doen op logistieke ondersteuning en genieten van lagere huurtarieven voor gemeentelijke lokalen.

Niet enkel verenigingen kunnen zich aansluiten bij de Cultuurraad. Ook als geïnteresseerde en/of deskundige kan je lid worden van de Cultuurraad.

Je geniet van een heleboel culturele informatie en contacten met andere culturele verenigingen en actoren.

Vijf maal per jaar vindt een algemene vergadering plaats. Op deze vergaderingen dien je aanwezig te zijn om van de voordelen te kunnen genieten. Na 3 niet-verwittigde afwezigheden wordt het lidmaatschap in vraag gesteld.

Hoe gebeurt de toetreding?

Vul het toetredingsformulier (voor een vereniging of voor deskundige/geïnteresseerde) in en bezorg het ingevulde formulier aan de ondersteunend ambtenaar van de Cultuurraad, Katelijn Ringoot, Gemeentebestuur, dienst Cultuur, Huinegem 4, 1730 Asse.

In geval van een vereniging wordt hierbij de samenstelling van het bestuur, alsook het jaarprogramma van de vereniging verwacht.
 
Na de eerstvolgende bestuursvergadering van de Cultuurraad verneem je (of jouw vereniging) al dan niet werd aanvaard.

Vervolgens wordt het lid verwacht op een eerstkomende algemene vergadering. Tijdens deze algemene vergadering krijg je de mogelijkheid om jezelf of jouw vereniging voor te stellen aan de algemene vergadering van de Cultuurraad.

 

Meer info

dienst Cultuur
Katelijn Ringoot (ondersteunend ambtenaar Cultuurraad)
T 02 456 01 66
katelijn.ringoot@asse.be