naar inhoud

Praktisch

dienst Openbare Werken

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 39/37/40
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Meer info

Aansluiten op het openbaar rioleringsnet

Als er in je straat riolering aanwezig is, ben je verplicht om je woning hierop aan te sluiten.

Voor deze aansluiting moet je toelating hebben van het gemeentebestuur.

De uitvoering van een aansluiting op de riolering mag enkel door de gemeentediensten gebeuren.

Waar gebeurt de aansluiting?

In de meeste gevallen is er al een wachtbuis (al dan niet met een bovengronds aansluitputje) aanwezig voor de aansluiting van je eigendom op de bestaande afvalwater- en eventuele regenwaterriool. De ligging van de bestaande wachtbuizen kan je opvragen bij de dienst Openbare Werken.

Indien er nog geen wachtbuis aanwezig is, kan je de locatie ervan vrij bepalen. Het afval- en hemelwateraansluitputje worden in principe tegen de rooilijn (= de scheiding tussen het openbaar en privédomein) geplaatst.

Er wordt slechts voorzien in één aansluiting op de afvalwaterriool en één op de hemelwaterriool. Extra rioolaansluitingen worden niet toegelaten.

De diameter van de aansluiting bedraagt maximaal 160 mm.

Aanvraagprocedure

Je dient je aanvraag in vóór aanvang van de nieuwbouw- of verbouwingswerken.

 1. Je bezorgt onderstaande documenten aan de dienst Openbare Werken:
  1. een ingevuld aanvraagformulier;
  2. een rioleringsplan;
  3. een gedetailleerd inplantingsplan (locatie septische put, aansluiting op de straat, aantal meters van de aanpalende buur, ...);
 2. Deze aanvraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen;
 3. Na goedkeuring door het college worden de werken opgenomen in de planning van de Werkliedencentrale;
 4. Nadat de aansluiting op de riolering door de gemeentelijke werklieden werd uitgevoerd, ontvang je een factuur van het gemeentebestuur.

Kostprijs

 • € 2 692,69 per gewone aansluiting;
 • € 299,19 per aansluiting in een private verkaveling waarbij een nieuwe weg werd aangelegd samen met alle nutsvoorzieningen en riolering, incl. de wachtaansluitputjes per bouwperceel.
 • Bovenstaande bedragen worden verhoogd met € 288,90 per woongelegenheid in een flatgebouw of meergezinswoning, te rekenen vanaf de tweede woongelegenheid;
 • € 299,19 per aansluiting op een collector van Aquafin waarbij geen tussenkomst van de gemeente is vereist.

Digitaal loket