naar inhoud

Praktisch

dienst Rijbewijzen

Tijdelijke locatie (n.a.v. de verbouwing in het administratief centrum)
Gemeenteplein 12
1730 Asse

tel.02 454 19 19
fax02 454 19 80
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maak een afspraak

Omwisseling buitenlands rijbewijs

Er bestaan twee soorten buitenlandse rijbewijzen:

 • Rijbewijzen afgeleverd door een land van de Europese Unie.
 • Rijbewijzen afgeleverd door andere landen.

Voorwaarden

Je moet:

 • ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van een Belgische gemeente en houder zijn van een geldige identiteitskaart of document OF
 • het bewijs leveren van een inschrijving in een Belgische onderwijsinstelling gedurende 6 maanden en houder zijn van een bijlage 33 OF
 • houder zijn van een in België afgegeven geldige diplomatieke, consulaire of bijzondere identiteitskaart.

Rijbewijzen afgeleverd door een land van de Europese Unie:

 • Je laat je rijbewijs registreren. Met dit geregistreerde rijbewijs heb je voor een beperkte tijd recht tot sturen. 
 • Voor de vervaldatum moet je je Europees rijbewijs omwisselen voor een Belgisch rijbewijs.
 • Als je rijbewijs geen einddatum heeft, moet je verplicht na 2 jaar inschrijving in België je rijbewijs omwisselen.

Rijbewijzen afgeleverd door landen buiten de Europese Unie:

 • Je bent verplicht om dit rijbewijs om te wisselen voor een Belgisch rijbewijs.
 • Je rijbewijs moet erkend zijn. De lijst met de erkende buitenlandse rijbewijzen vind je op de website Mobilit Belgium (wegverkeer, rijbewijs).

Procedure

Maak een afspraak met de dienst Rijbewijzen. 

Afspraak maken

Bedrag

€ 26,34

Wat meebrengen?

 • Je identiteitskaart.
 • 1 recente pasfoto (ogen goed zichtbaar en gesloten mond, conform de ICAO-normen). Pasfoto's met een sjaal of jassen met een kap die te ver uitsteekt boven de schouders, zijn niet conform de opgelegde ICAO-normen.
 • Het om te wisselen rijbewijs

Indien van toepassing:

 • Vertaling buitenlands rijbewijs.
 • Rijgeschiktheidsattest groep 1 of groep 2.
 • Kwalificatiekaart.

Afhandeling

 • Omwisseling Europees rijbewijs: na 5 werkdagen kan je je rijbewijs persoonlijk afhalen aan de snelbalie.
 • Omwisseling niet-Europees rijbewijs: het rijbewijs wordt naar de politie gestuurd voor controle op echtheid. Dit kan één tot twee maanden duren.

Opgelet: je moet het rijbewijs afhalen binnen de 3 maanden na de aanvraag. Daarna wordt het onherroepelijk vernietigd.