naar inhoud

Praktisch

dienst Burgerlijke Stand

Tijdelijke locatie (n.a.v. de verbouwing in het administratief centrum)
Gemeenteplein 12
1730 Asse

tel.02 454 19 19
fax02 454 19 80
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maak een afspraak

Meer info

Attest van erfopvolging

De vroegere erfrechtverklaring voor het deblokkeren van tegoeden en rekeningen van een overledene is midden 2009 afgeschaft. Dit betekent dat de gemeente hier niet meer bevoegd is.

Volgens artikel 1240 bis van het Burgerlijk Wetboek (in werking sinds 29 mei 2009) kan je overgaan tot de deblokkering van tegoeden en rekeningen van een overledene op vertoon van:

  • een akte van bekendheid opgemaakt door de notaris
  • een attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van een lokaal registratiekantoor van de FOD Financiën.

In principe heb je de vrije keuze, maar in volgende gevallen is de notaris verplicht een akte op te stellen en is het lokale registratiekantoor niet bevoegd:

  • als er een testament is of een andere wilsverklaring;
  • er bestaat een huwelijkscontract;
  • onbekwame erfopvolgers (minderjarigen, onbekwaamverklaarden).

Let op: De notaris en het lokale registratiekantoor kunnen weigeren indien zij aan de hand van de afgelegde verklaringen en de verrichte opzoekingen niet met zekerheid de erfgenamen kunnen aanwijzen. Je kan bij het ontbreken van een trouwboekje van de overledene of van zijn/haar ouders wel terecht bij het gemeentebestuur om erfgenamen te laten opzoeken in de archieven van de dienst Bevolking.

Wie?

Je kan een attest van erfopvolging krijgen als je een wettelijke erfgenaam bent van de overledene.

Waar?

Afhankelijk van het bedrag van de erfenis en of er al dan niet een testament of huwelijkscontract bestaat, heb je een attest van erfopvolging of een akte van bekendheid nodig. Ook wanneer er onbekwame erfopvolgers zijn, is een akte van de notaris nodig. In deze tabel vind je terug waar je terecht kan:

Bestaat er een testament of huwelijkscontract of zijn er onbekwame erfopvolgers?

Bedrag van de erfenis

Welk attest? 

Waar aanvragen?

NEE

Lager dan 50 000 euro

attest van erfopvolging

Bij het lokale registratiekantoor van de FOD Financiën.

NEE

Hoger dan 50 000 euro

akte van bekendheid

Bij de notaris.

JA

Ongeacht het bedrag

akte van bekendheid

Bij de notaris.


Het bevoegde registratiekantoor is dit van de laatste woonplaats van de overledene. Voor inwoners van onze gemeente is dit:

Registratiekantoor FOD Financiën
Ontvanger van het registratiekantoor 2
Dienst Nalatenschappen
Regentschapsstraat 54
1000 Brussel
T 02 57 78 650

Opgelet: je dient het huwelijksboekje van de overledene(n) mee te nemen.

Op de website van de federale overheidsdienst Financiën staat de volledige procedure beschreven hoe je een bankrekening of kluis kan laten deblokkeren na een overlijden