naar inhoud

Praktisch

dienst Burgerlijke Stand

Tijdelijke locatie (n.a.v. de verbouwing in het administratief centrum)
Gemeenteplein 12
1730 Asse

tel.02 454 19 19
fax02 454 19 80
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maak een afspraak

Begraving of crematie

De wens van een overledene moet worden gerespecteerd. Deze wens blijkt uit:

 • een schriftelijke verklaring (bv. testament);
 • zijn of haar laatste wilsbeschikking.

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor begraving, bijplaatsing in een columbarium of asverstrooiing. Asse telt 11 begraafplaatsen: Asbeek, Asse-centrum, Asse-ter-Heide, Asse-Walfergem, Bekkerzeel, Bollebeek (rond de kerk), Bollebeek - Kobbegem, Kobbegem (rond de kerk), Mollem, Relegem en Zellik.

Voor wie?

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bedoeld voor:

 • Personen ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Asse en volgende gelijkgestelden:
  • Personen die in de gehuchten 'Bollebeek', 'Bosbeek', 'Brussegem' en 'Mollem' op het grondgebied van de gemeente Merchtem wonen.
  • Minderjarigen waarvan één van de ouders of wettelijke voogden ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Asse.
 • Personen die effectief in de gemeente Asse wonen, maar die krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Asse.
 • Begunstigden van een recht op begraving in een geconcedeerd graf of een grafkelder of van een recht op bijzetting in een geconcedeerde nis van het columbarium op de gemeentelijke begraafplaatsen.
 • Personen die de gemeente Asse verlieten voor verzorging of die wegens ouderdom, ziekte of handicap hun intrek hebben genomen buiten de gemeente in een instelling of bij een kind of bloedverwant tot en met de tweede graad, op een van beide voorwaarden:
  • Ze waren minstens tien jaar ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Asse.
  • Op het ogenblik dat ze de gemeente verlaten hebben, waren ze ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Asse.
 • Personen die niet behoren tot een van deze categorieën, maar wel toelating hebben mits een voorafgaande machtiging van de burgemeester, mits betaling van een door de gemeenteraad vastgestelde belasting en mits inachtneming van alle wettelijke beschikkingen inzake begravingen.

Voorwaarden

 • De aanvrager moet de nodige bewijsstukken voorleggen.
 • Er is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de dienst Burgerlijke Stand.
 • Niet-inwoners moeten gebruik maken van het aanvraagformulier 'lijkbezorging niet-inwoner'. 

Procedure

Maak een afspraak met de dienst Burgerlijke Stand.

Afspraak maken

Bedrag

Grondvergunning voor 2 m²/urnenveld /columbarium
Termijn - 25 jaar
- Alle begunstigden zijn inwoner 842,96 euro
Termijn - 50 jaar
- Alle begunstigden zijn inwoner 1685,93 euro
- Minstens 1 begunstigde is niet-inwoner 3371,85 euro
 
Grondvergunning van 1m² voor een kind jonger dan 7 jaar
Termijn - 25 jaar
- Inwoner 197,57 euro
Termijn - 50 jaar
- Inwoner 395,14 euro
- Niet-inwoner 2107,41 euro
 
Grondvergunning grafkelder enkel mogelijk voor een termijn - 50 jaar
- Alle begunstigden zijn inwoner 2107,41 euro
- Minstens 1 begunstigde is niet-inwoner 4214,81 euro
 
- Afdekplaat voor columbarium 152,79 euro
- Naamplaatje voor de strooiweide 50 euro
- Ontgraving en herbegraving 2x 305,57 euro
- Het wegnemen en opnieuw plaatsen van de urne in het columbarium 2x 151,74 euro