naar inhoud

Praktisch

dienst Bevolking

Tijdelijke locatie (n.a.v. de verbouwing in het administratief centrum)
Gemeenteplein 12
1730 Asse

tel.02 454 19 19
fax02 454 19 80
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maak een afspraak

Lijst der gezworenen

Om de 4 jaar wordt een lijst van gezworenen opgemaakt door middel van loting. De burgemeester, bijgestaan door twee schepenen, verricht deze loting. Ze heeft in het openbaar plaats tijdens de maand januari.

Deze lijst bevat de namen van personen die kunnen worden aangewezen om als jurylid te zetelen bij een Hof van Assisen.

Meer info op de website van de FOD Justitie.