naar inhoud

Praktisch

dienst Burgerlijke Stand

Tijdelijke locatie (n.a.v. de verbouwing in het administratief centrum)
Gemeenteplein 12
1730 Asse

tel.02 454 19 19
fax02 454 19 80
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maak een afspraak

Meer info

Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de dienst Burgerlijke Stand, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Naast de registratie van wettelijke samenwoonst is het ook raadzaam om dit vast te laten leggen bij een notaris (notarieel samenlevingscontract).

De wettelijke samenwoonst eindigt:

  • als een van de partners overlijdt;
  • als een van de partners huwt;
  • bij opzegging ervan na onderlinge toestemming;
  • bij eenzijdige opzegging door een van de partijen. De partner die de verklaring aflegt, is verantwoordelijk voor de kosten van de deurwaarder die vervolgens de verklaring bekendmaakt aan de andere partner.

Voor wie?

  • Wettelijke samenwoonst is mogelijk voor alle ongehuwde, samenwonende koppels, ongeacht hun geslacht, bloed- of aanverwantschap.
  • Ook personen zonder wettelijk verblijf kunnen in aanmerking komen voor het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoonst. Als de partners niet in het bezit zijn van de Belgische nationaliteit, neem je best eerst contact op met de dienst Burgerlijke Stand.

Voorwaarden

  • In dezelfde woning op hetzelfde adres wonen.
  • Juridisch bekwaam zijn om een contract af te sluiten.
  • Ongehuwd zijn.
  • Niet wettelijk samenwonen met iemand anders.

Procedure

Beide partners moeten de verklaring samen afleggen. Maak een afspraak met de dienst Burgerlijke Stand.

Afspraak maken

Bedrag

Gratis.

Wat meebrengen?

De identiteitskaarten van beide partners.

Afhandeling

Als alle voorwaarden vervuld zijn, wordt de verklaring opgenomen in het bevolkingsregister. Je krijgt een registratiebewijs mee naar huis.

Meer info

Op de website van de Nederlandstalige notarissen vind je meer informatie over het verschil tussen feitelijk/wettelijk samenwonen en huwen.