naar inhoud

Praktisch

dienst Burgerlijke Stand

Tijdelijke locatie (n.a.v. de verbouwing in het administratief centrum)
Gemeenteplein 12
1730 Asse

tel.02 454 19 19
fax02 454 19 80
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maak een afspraak

Meer info

Laatste wilsbeschikking

In een laatste wilsbeschikking leg je vast wat er met je lichaam gebeurt als je overlijdt. Je beslist over de wijze van lijkbezorging, de levensbeschouwing van de uitvaartplechtigheid en de plaats van begraving.

Lijkbezorging:

 • Begraving
 • Crematie, gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
 • Crematie, gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • Crematie, gevolgd door verstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
 • Crematie, gevolgd door verstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • Crematie, gevolgd door verstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
 • Crematie, gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 • Crematie, gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats

Ritueel uitvaartplechtigheid:

 • Geen specifieke keuze
 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • Vrijzinnige levensovertuiging
 • Neutraal filosofische overtuiging

Voorwaarden

Vanaf 16 jaar kan je een laatste wilsbeschikking vastleggen.

Procedure

Maak een afspraak met de dienst Burgerlijke Stand. Je verklaring wordt gekoppeld aan het bevolkingsregister. Je kan deze verklaring steeds wijzigen of intrekken.

Afspraak maken

Bedrag

Gratis.

Wat meebrengen?

Je identiteitskaart.

Afhandeling

Nadat je de verklaring hebt afgelegd, krijg je een ontvangstbewijs.

Als je overlijdt, gaat de dienst Burgerlijke Stand na of je een laatste wilsbeschikking hebt doorgegeven. Zij zien erop toe dat je wens wordt gerespecteerd.

Meer info

LevensEinde InformatieForum LEIF