naar inhoud

Praktisch

dienst Burgerlijke Stand

Tijdelijke locatie (n.a.v. de verbouwing in het administratief centrum)
Gemeenteplein 12
1730 Asse

tel.02 454 19 19
fax02 454 19 80
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maak een afspraak

Meer info

Huwelijksakte

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over een huwelijk. De huwelijksakte is verkrijgbaar in 3 vormen:

  • Afschrift: kopie van de volledige huwelijksakte.
  • Uittreksel: vermelding van naam en voornaam, geboorteplaats en geboortedatum van beide echtgenoten, plaats en datum huwelijk.
  • Internationaal uittreksel (7-talig): voor gebruik in het buitenland (tenzij afschrift vereist is).

Voor wie?

Een uittreksel of afschrift van een huwelijksakte kan worden aangevraagd door:

  • De betrokkene, ouders, grootouders, kinderen of kleinkinderen.
  • Een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris, …).
  • Openbare overheden.

Voorwaarden

Je moet een reden vermelden voor je aanvraag.

Procedure

1. Via e-mail
Stuur een e-mail naar burgerlijkestand@asse.be. Voeg een kopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart of verblijfsvergunning toe. Vermeld je voornaam, achternaam, rijksregisternummer en de reden van je aanvraag. Vermeld ook de huwelijksdatum.

2. Via post
Stuur een brief naar 'dienst Burgerlijke Stand, Gemeenteplein 1, 1730 Asse'. Voeg een kopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart of verblijfsvergunning toe. Vermeld je voornaam, achternaam, rijksregisternummer en de reden van je aanvraag. Vermeld ook de huwelijksdatum.

3. Via het loket
Maak een afspraak met de dienst Burgerlijke Stand. Breng je identiteitskaart mee. 

Afspraak maken

Bedrag

gratis

Afhandeling

Bij een aanvraag via e-mail of post kan je de huwelijksakte persoonlijk afhalen aan de snelbalie van het gemeentehuis, breng hiervoor je identiteitskaart mee. Indien gratis, ontvang je huwelijksakte via de post.

Uitzonderingen

Als je de akte voor een derde aanvraagt (bv. in de rol van advocaat, notaris, ...), vul je het aanvraagformulier in.