naar inhoud

Praktisch

dienst Burgerlijke Stand

Tijdelijke locatie (n.a.v. de verbouwing in het administratief centrum)
Gemeenteplein 12
1730 Asse

tel.02 454 19 19
fax02 454 19 80
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maak een afspraak

Gerelateerde pagina's

Meer info

Erkenning van een kind

Als je een kind erkent, verklaar je dat er een band van vader- of meemoederschap bestaat tussen jezelf en het kind. De verklaring wordt vastgelegd in een erkenningsakte. Als je een kind erkent, heb je dezelfde rechten en plichten als de moeder van het kind.

Je kan een kind erkennen:

 • vóór de geboorte, met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum, afgeleverd door de gynaecoloog;
 • bij de geboorteaangifte zelf;
 • na de geboorte:
  • voor het kind 12 jaar is: toestemming beide ouders
  • vanaf 12 jaar tot 18 jaar: toestemming kind + een van de ouders
  • vanaf 18 jaar: toestemming kind

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning.

 • Voor de geboorte moet de moeder haar toestemming geven.
 • Bij een minderjarig en niet-ontvoogd kind moet de moeder toestemming geven.
 • Als het kind ouder is dan 12 jaar, moet ook het kind toestemming geven.
 • Bij een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind moet enkel het kind toestemming geven. De toestemming van de moeder is niet vereist.

Procedure

Maak een afspraak met de dienst Burgerlijke Stand.

Afspraak maken

Afhankelijk van de voorwaarden gaan beide ouders (en het kind indien zijn of haar toestemming vereist is) langs bij de dienst Burgerlijke Stand om een authentieke akte te laten opmaken. Dit kan in je eigen gemeente of in de gemeente waar het kind geboren is.

Als je de erkenning vóór de geboorte niet doet in de gemeente waar het kind geboren wordt, dan moet je bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningsakte meenemen. De erkenning wordt dan in de geboorteakte vermeld. Enkel met het afschrift van de erkenningsakte kan de vader / moeder / meemoeder alleen aangifte van de geboorte gaan doen. 

Bedrag

Gratis.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaarten van moeder, kind (indien al geboren) en erkenner.
 • Recent afschrift van de geboorteakte (als het kind niet geboren is in Asse).
 • Bij erkenning voor de geboorte: doktersattest met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum.

Afhandeling

Je ontvangt een afschrift van de erkenningsakte.

Opgelet: Als de erkenner getrouwd is met een andere partner dan de moeder, wordt zijn echtgenoot of echtgenote op de hoogte gebracht van de erkenning door de gemeente.

Uitzonderingen

Je kan je kind ook erkennen via een notariële akte. Voor meer informatie hierover raadpleeg je best een notaris.