naar inhoud

Praktisch

dienst Burgerlijke Stand

Tijdelijke locatie (n.a.v. de verbouwing in het administratief centrum)
Gemeenteplein 12
1730 Asse

tel.02 454 19 19
fax02 454 19 80
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maak een afspraak

Meer info

Echtscheidingsakte

Een echtscheidingsakte bevat alle gegevens over een echtscheiding. De echtscheidingsakte is verkrijgbaar in 3 vormen:

  • Afschrift: kopie van de volledige echtscheidingsakte.
  • Uittreksel: vermelding van naam en voornaam, geboorteplaats, geboortedatum en burgerlijke status.
  • Internationaal uittreksel (7-talig): voor gebruik in het buitenland (tenzij afschrift vereist is).

Voor wie?

Een uittreksel of afschrift van een echtscheidingsakte kan worden aangevraagd door:

  • De persoon op wie de echtscheidingsakte betrekking heeft.
  • Ouders, grootouders, kinderen of kleinkinderen van de betrokkene.
  • Wettelijke vertegenwoordigers of erfgenamen.
  • Een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris, …).
  • Openbare overheden.

Voorwaarden

Je moet een reden vermelden voor je aanvraag.

Procedure

1. Via e-mail
Stuur een e-mail naar burgerlijkestand@asse.be. Voeg een kopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart toe. Vermeld je voornaam, achternaam, rijksregisternummer en de reden van je aanvraag.

2. Via post
Stuur een brief naar 'dienst Burgerlijke Stand, Gemeenteplein 1, 1730 Asse'. Voeg een kopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart toe. Vermeld je voornaam, achternaam, rijksregisternummer en de reden van je aanvraag.

3. Via het loket
Maak een afspraak met de dienst Burgerlijke Stand. Breng je identiteitskaart mee. 

Afspraak maken

Bedrag

gratis

Afhandeling

Bij een aanvraag via e-mail of post kan je de echtscheidingsakte persoonlijk afhalen aan de snelbalie van het gemeentehuis, breng hiervoor je identiteitskaart mee. Indien gratis, ontvang je echtscheidingsakte via de post.

Uitzonderingen

Als je de akte voor een derde aanvraagt (bv. in de rol van advocaat, notaris, ...), vul je het aanvraagformulier in. Verwijs in je aanvraag naar het wetsartikel waarop je je baseert voor je aanvraag.

Als je in het buitenland gehuwd bent, moet je de echtscheidingsakte in Brussel aanvragen.