naar inhoud

Praktisch

dienst Bevolking

Tijdelijke locatie (n.a.v. de verbouwing in het administratief centrum)
Gemeenteplein 12
1730 Asse

tel.02 454 19 19
fax02 454 19 80
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maak een afspraak

Meer info

Aangifte adreswijziging

Als je verhuist, moet je je nieuwe adres meedelen aan de dienst Bevolking van je nieuwe woonplaats. Dit geldt ook voor een verhuis binnen dezelfde gemeente.

Onderstaande gegevens moeten worden meegedeeld van elke persoon die mee verhuist:

 • Voornaam en naam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Beroep (indien mogelijk met vermelding 'zelfstandig' of 'loontrekkend')
 • Rijksregisternummer
 • Volledig oud en nieuw adres
 • Aantal gezinsleden
 • Indien van toepassing: naam van de persoon waar je bij gaat wonen of naam van de vorige bewoner

Voorwaarden

 • Je doet je aangifte binnen de 8 werkdagen na intrekking in je nieuwe woonst.
 • Als je beschikt over een wapenvergunning, moet je deze binnen 15 dagen na intrekking in je nieuwe woonst aanbieden bij de lokale politie voor wijziging.

Procedure

1. Online
Via de toepassing 'Mijn dossier'. Je hebt een kaartlezer en je elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

2. Via e-mail
Stuur een e-mail naar bevolking@asse.be

3. Via het loket
Maak een afspraak met de dienst Bevolking. 

Afspraak maken

Bedrag

Gratis.

Wat meebrengen?

Je identiteitskaart (of verblijfskaart in geval van een vreemdeling). 

Afhandeling

 • We brengen de wijkinspecteur op de hoogte van je aangifte. Hij of zij komt langs om te controleren of je effectief woont op het aangegeven adres.
 • Na deze controle ontvang je van de wijkinspecteur een formulier. Ga met dit formulier na minstens 8 dagen langs bij de dienst Bevolking om je elektronische identiteitskaart(en) (of verblijfskaart in geval van een vreemdeling) en/of kids-ID('s) aan te passen. Breng de pin- en pukcodes van de identiteitsbewijzen mee.

Afspraak maken

 • Verwittig zelf de nodige instanties: de kabelmaatschappij, nutsbedrijven, het ziekenfonds, de telefoonmaatschappij, de werkgever, de bankinstelling, …