naar inhoud

Nieuwsoverzicht : Bekendmakingen

1 resultaat gevonden.

  • Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 - Nedcargo - bekendmaking openbaar onderzoek

    Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis van het publiek dat door Nedcargo Logistics Belgium nv, Brusselsesteenweg 464 te 1731 Asse-Zellik, een aanvraag werd ingediend voor het veranderen van de milieuvergunning van een inrichting voor opslag, distributie en crossdocking van food en non-food producten, gelegen op hetzelfde adres en kadastraal gekend: Asse, 6de afdeling sectie A nrs. 50/t-v.

    20 juli
1