naar inhoud

Nieuwsoverzicht : Bekendmakingen

3 resultaten gevonden.

 • Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 - Nedcargo - bekendmaking openbaar onderzoek

  Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis van het publiek dat door Nedcargo Logistics Belgium nv, Brusselsesteenweg 464 te 1731 Asse-Zellik, een aanvraag werd ingediend voor het veranderen van de milieuvergunning van een inrichting voor opslag, distributie en crossdocking van food en non-food producten, gelegen op hetzelfde adres en kadastraal gekend: Asse, 6de afdeling sectie A nrs. 50/t-v.

  20 juli
 • Aanvraag omgevingsvergunning TMVW - bekendmaking openbaar onderzoek

  TMVW heeft een aanvraag ingediend voor:

  • stedenbouwkundige handelingen
  • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

  Kort omschreven gaat het over de bouw van een nieuw pompstation voor de levering en verdeling van drinkwater op het hoofdtoevoernet tussen Asse en Ukkel.

  13 juli
 • Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Sport en recreatie - deelrup 6: Asse-Terheide' - bekendmaking openbaar onderzoek

  In uitvoering van artikel 2.2.14 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 1 september 2009 en latere wijzigingen, kondigt het college van burgemeester en schepenen het openbaar onderzoek aan van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sport en recreatie - Deelrup 6: Asse-Terheide’, zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Asse in zitting van 15 mei 2017.

  Dit openbaar onderzoek loopt van 5 juni 2017 tot en met 4 augustus 2017.

  22 mei
1