naar inhoud

Nieuwsoverzicht

18 resultaten gevonden.

 • Herinrichting Dorp Mollem

  De werken voor de herinrichting van Dorp Mollem zijn volop aan de gang. Momenteel ligt de focus op het Dorpsplein en de zone rond de kerk. 

  24 november
 • Heraanleg Kapellestraat

  De firma De Jonge & Zoon nv startte op 2 oktober 2017 met de heraanleg van de Kapellestraat, in opdracht van het gemeentebestuur.

  24 november
 • Vacature coördinator secretariaatswerking Kunstenacademie

  Het gemeentebestuur gaat over tot aanwerving van een coördinator secretariaatswerking voor de Kunstenacademie (m/v) (niv. B – vervangingsovereenkomst - voltijds).

  23 november
 • Fietslabel Vlaams-Brabant: 'Fietsers Welkom'

  Baat je een café, snackbar, restaurant, eetcafé of koffiehuis uit waar fietsers graag op adem komen? Heb je interesse om jouw uitbating op de kaart te zetten als fietsvriendelijke horecazaak en dit volledig gratis? Dan is het fietslabel 'Fietsers welkom' iets voor jou!

  23 november
 • Koop je rookmelder in het gemeentehuis

  Sinds enige tijd kan je in het gemeentehuis rookmelders aankopen. Het gemeentebestuur werkt hiervoor samen met de Stichting Brandwonden.

  21 november
 • Zwembad uitzonderlijk gesloten op woensdagnamiddag 22/11

  De Stichting Vlaamse Schoolsport organiseert op woensdag 22 november ‘Zwemspetters’, een zwemactiviteit waar de Assese basisscholen vrijblijvend aan deelnemen. Op 22 november is het zwembad uitzonderlijk van 11.30 tot 16.00 uur gesloten voor het publiek.

  20 november
 • Resultaten enquête ‘As(se) ’t aan u ligt’ / het onlineparticipatieplatform

  Meer dan 2400 personen namen in september deel aan de enquête "As(se) ’t aan u ligt". Er is een goede spreiding wat betreft geslacht en leeftijd, waardoor de resultaten representatief zijn.

  16 november
 • Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter - 20/11 t.e.m. 24/11

  Van 20 tot en met 24 november organiseert Intradura de week van de afvalophaler en recyclageparkwachter, een week waarin we hen graag eens willen bedanken voor hun inzet.

  16 november
 • Veiligheid en assertiviteit: infonamiddag voor 55+ op dinsdag 21/11

  Op dinsdag 21 november vindt om 14.00 uur op de zolder van het Oud Gasthuis een infonamiddag plaats rond ‘Veiligheid en assertiviteit thuis en op straat’.

  15 november
 • Vervangen putdeksel Brusselsesteenweg Zellik - 21/11 en 22/11

  In opdracht van het gemeentebestuur vervangt aannemer De Jonge & Zoon n.v.  een deksel van een inspectieput op de Brusselsesteenweg in Zellik ter hoogte van het kruispunt met de Laarbeeklaan. Dit werk vindt plaats op 21 en 22 november.

  15 november
 • Vacature theatertechnicus

  Het gemeentebestuur is op zoek naar een theatertechnicus (m/v) (niv. C - voltijds - contractueel).

  14 november
 • Nieuwe grijze restfractiezakken vanaf heden beschikbaar

  Eind juli leverde Sphere Belgium foutieve grijze restfractiezakken aan die niet conform waren met het bestek van het gemeentebestuur. De zakken weken immers af van de voorziene grootte.

  14 november
 • Inname openbare weg Pastoriestraat t.h.v. nr 1

  Naar aanleiding van de plaatsing van een kraan in de Pastoriestraat t.h.v. nr. 1 voor de vervanging van ramen van de woning gelegen in Dorpsstraat 32 wordt op 21 november de Pastoriestraat afgesloten. De firma Traffic Signs stelt de omwonenden hiervan schriftelijk in kennis.

  13 november
 • Vacature gemeenschapswacht-vaststeller

  Het gemeentebestuur is op zoek naar 1 gemeenschapswacht-vaststeller (niv. C1-3) ter ondersteuning van het lokale veiligheids-, preventie- en overlastbeleid (voltijds - contract bepaalde duur – startbaanovereenkomst).

  10 november
 • Inschrijvingen basisscholen voor schooljaar 2018-2019

  Op donderdag 16 november om 19.30 uur organiseert het bestuur een infoavond over de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2018-2019. Heb je vragen of wil je hierover graag meer weten, kom dan zeker langs in Spinibo Asse, Boekfos 30, Asse.

  08 november
 • November is seniorenmaand in Asse

  November is seniorenmaand in Asse. In het kader van de Vlaamse seniorenweek organiseert de Seniorenraad in november een heleboel activiteiten voor 55+ uit Asse, in samenwerking met de verschillende Assese seniorenverenigingen. 

  Je kan het volledige programma eenvoudig downloaden

  06 november
 • Voorlees(4)uurtje en breicafé

  Voorlees(4)uurtje en breicafé in de bib

  Op zaterdag 25 november zijn kinderen vanaf 4 jaar welkom voor het voorlees(4)uurtje in de bib. Wie houdt van breien, is die dag eveneens welkom in het breicafé: bij een kop koffie of thee, leer je een nieuwe techniek of doe je inspiratie op.

  30 oktober
 • Bekendmaking openbaar onderzoek - GRUP 'Kerremans'

  Bekendmaking openbaar onderzoek - Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Kerremans'
  In uitvoering van artikel 2.2.14 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 1 september 2009 en latere wijzigingen, kondigt het college van burgemeester en schepenen het openbaar onderzoek aan van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘KERREMANS’, zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Asse in zitting van 16 oktober 2017.

  25 oktober
1