naar inhoud

Bekendmaking openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2018009343

de heer Orhan Bakar heeft een aanvraag ingediend voor het bouwen van een woning.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het College van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 8 maart 2018 tot en met 6 april 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening, op volgend adres: Gemeenteplein 1, Asse en is raadpleegbaar op https://omgeving.geoportaal.be/#/asse.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek.

op 27 februari
Nieuwsoverzicht