naar inhoud

Heraanleg Kapellestraat

De firma De Jonge & Zoon nv startte op 2 oktober 2017 met de heraanleg van de Kapellestraat, in opdracht van het gemeentebestuur.

De eerste fase (van Oostkouter tot Dorpveld) is afgewerkt met een onderlaag in asfalt en een voetpad aan oneven zijde. Het fietspad wordt, door de koude, op een later tijdstip aangelegd. De aannemer maakt de toegang tot de grote parking breder en voorziet een afgebakende doorgang voor voetgangers.

Vanaf maandag 26 februari start de tweede fase van Oostkouter tot Sint-Hubertusplein met de aanleg van de riolering. De werkzone vanaf Oostkouter tot Sint-Hubertusplein wordt volledig afgebakend.

De school is dan enkel te voet bereikbaar vanaf parking Sint-Hubertusplein en vanaf de grote parking. De leerlingen kunnen vanaf de grote parking via Oostkouter en het pad aan de rechterzijde naar de schoolingang. Toezichters begeleiden waar nodig.

Oostkouter is maximum 2 weken onderbroken voor het verkeer. De bewoners kunnen via de Heidekouter naar de Gentsesteenweg.

Wat houdt de tweede fase precies in?

Op 26 februari start de aannemer ter hoogte van het kruispunt met Oostkouter met de uitbraak van asfalt en de aanleg van rioolbuizen. Dit neemt een viertal weken in beslag. Vervolgens maakt de aannemer de huisaansluitingen.

Half april wordt de riolering aangelegd op het Sint-Hubertusplein, met ook daar aansluiting op de huizen. Dit neemt opnieuw een viertal weken in beslag. De parking blijft zo lang mogelijk toegankelijk.

Half mei start de aannemer met de aanleg van de bestrating. De aanleg van het voetpad en het Sint-Hubertusplein krijgt voorrang.

Tegen half juli moeten alle werken afgerond zijn.

op 21 februari
Nieuwsoverzicht