naar inhoud

Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

Omgevingsloket nummer: OMV_201700826.
Elesco-Moni heeft een aanvraag ingediend voor het lozen van afvalwater. De aanvraag heeft als adres Zetsel 2, kadastraal gekend als Asse, (afd. 1) sectie G 182 B 2.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Deputatie van Vlaams-Brabant.

De aanvraag ligt van 29 december 2017 tot en met  29 januari 2018  ter inzage bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke ordening, Gemeenteplein 1 te 1730 Asse.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

op 28 december
Nieuwsoverzicht