naar inhoud

Infrastructurele aanpassingen in Notstraat

Het schepencollege keurde in zitting van 22 januari 2018 het inrichtingsplan voor de Notstraat goed. Dit plan bevat kleine infrastructurele aanpassingen om de snelheid zo veel mogelijk te remmen. Concreet betekent dit het volgende:

  • Ter hoogte van de bestaande drempels wordt het wegbeeld fysiek en visueel versmald met behulp van paaltjes en led in het wegdek.
  • Langs de zijde van de gesloten bebouwingen worden parkeervakken gemarkeerd en plaatsen we paaltjes om een doorgang voor de zwakke weggebruiker te vrijwaren.
  • Langs de zijde van de open bebouwing plaatsen we voor iedere oprit drie paaltjes zodat we een minimale versmalling creëren en het doorgaand verkeer niet rakelings langs de inritten rijdt.
  • Op de plaats waar de rijweg bestaat uit 3 meter beton, wordt een snelheidsinformatiebord aangebracht.

Uiterlijk 12 februari worden bovenvermelde maatregelen gemarkeerd op het terrein. Waar een rood kruis te zien is, wordt een paaltje ingepland.
Waar een zone afgebakend is d.m.v. gele hoeken, wordt een parkeerplaats gemarkeerd.

Je kan je opmerkingen doorgeven via mobiliteit@asse.be.  

op 05 februari
Nieuwsoverzicht