naar inhoud

Bekendmaking openbaar onderzoek - GRUP 'Kerremans'

Bekendmaking openbaar onderzoek - Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Kerremans'
In uitvoering van artikel 2.2.14 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 1 september 2009 en latere wijzigingen, kondigt het college van burgemeester en schepenen het openbaar onderzoek aan van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘KERREMANS’, zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Asse in zitting van 16 oktober 2017.

Dit openbaar onderzoek loopt van 3 november 2017 tot en met 3 januari 2018.

Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kerremans’, bestaande uit de feitelijke en juridische toestand, een grafisch plan, een toelichtingsnota en de stedenbouwkundige voorschriften, ligt gedurende deze periode ter inzage bij het gemeentebestuur Asse, dienst Ruimtelijke Ordening, Gemeenteplein 1 te Asse, iedere werkdag van 08.30 uur tot 12.00 uur en op dinsdagnamiddag van 14.00 tot 19.00 uur.

Bezwaren en opmerkingen kunnen, uiterlijk 3 januari 2018, schriftelijk overgemaakt worden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, GECORO, p/a Gemeenteplein 1, 1730 Asse.

op 25 oktober
Nieuwsoverzicht