naar inhoud

Heraanleg Kapellestraat

De firma De Jonge & Zoon nv startte op 2 oktober 2017 met de heraanleg van de Kapellestraat, in opdracht van het gemeentebestuur.

De riolering langsheen de Kapellestraat wordt volledig vernieuwd. Er wordt een gescheiden stelsel aangelegd, waarbij afvalwater en regenwater afzonderlijk worden afgevoerd. Ook de straatkolken, toezichtputten en aansluitingen worden volledig vernieuwd, en gedimensioneerd volgens de geldende normeringen.

Het dubbelrichtingsfietspad wordt doorgetrokkken van Meldert tot aan de Gentsesteenweg. Door middel van vernauwingen, markeringen en het gebruik van een verhoogd plateau in gekleurde asfalt maken we de schoolomgeving veiliger.

De versmalling ter hoogte van de Lepelstraat is zodanig voorzien dat er overal voldoende voetpad is. Dit werd met de betrokken bewoners overlegd.

Langsheen de Gentsesteenweg wordt de bushalte vernieuwd met verhoogd perron, de bus zal halt houden op de rijbaan.

Het aantal parkeerplaatsen op het Sint-Hubertusplein vermindert zodat een kwaliteitsvol, aangenaam verblijfsplein ontstaat. Het plein wordt verfraaid met een aantal groenstroken en een zitbank. Op het plein komen ook een oplaadpunt voor elektrische wagens en fietsbeugels. centra is het de trend om parkeren zo veel mogelijk naar ondergrondse garages of randparkings te verplaatsen. Ter hoogte van schoolomgevingen is het volgens alle richtlijnen zo veel mogelijk de bedoeling om parkeren vlak voor de schoolpoort tegen te gaan en parkings op enige afstand te creëren. Op die manier verhoogt de veiligheid ter hoogte van de schoolpoort en wordt stappen en trappen gestimuleerd.

De uitbreiding van de parking tegenover de Oostkouter is noodzakelijk in het kader van de verkeersveiligheid. De doelstelling is dat ouders op de parking parkeren en te voet met hun kind naar school gaan zodat de directe schoolomgeving zo veilig mogelijk blijft.

In centra is het de trend om parkeren zo veel mogelijk naar ondergrondse garages of randparkings te verplaatsen. Ter hoogte van schoolomgevingen is het volgens alle richtlijnen zo veel mogelijk de bedoeling om parkeren juist voor de schoolpoort tegen te gaan en parkings op enige afstand te creëren. Op die manier verhoogt de veiligheid ter hoogte van de schoolpoort en wordt stappen en trappen gestimuleerd.

De voorrang van rechts ter hoogte van Oostkouter blijft behouden. Dit heeft een snelheidsremmend effect. De aanleg van een verhoogde inrichting sluit hierbij aan. De snelheid ter hoogte van de directe schoolomgeving wordt op deze manier op een optimale manier geremd.

Voorrang van rechts geeft soms een subjectief onveilig gevoel. In realiteit resulteert dit echter in een snelheidsremmend effect en zorgt dit voor een hoger attentieniveau bij bestuurders wat bijdraagt aan een veiligere situatie.

Indien er bij zwaar winterweer problemen zijn, kan de situatie bekeken worden maar de definitieve herinrichting aanpassen omwille van een situatie die zich zeer periodiek voordoet, is niet redelijk.Het bestuur is ervan overtuigd dat de nieuwe situatie zal zorgen voor een veiligere en aangenamere omgeving, zowel voor de bewoners als voor de schoolkinderen. Na de herinrichting zal het bestuur de nieuwe situatie opvolgen en evalueren.

Het bestuur is ervan overtuigd dat de nieuwe situatie zal zorgen voor een veiligere en aangenamere omgeving, zowel voor de bewoners als voor de schoolkinderen. Na de herinrichting zal het bestuur de situatie opvolgen en evalueren.

op 24 november
Nieuwsoverzicht