naar inhoud

Herinrichting Dorp Mollem

De werken voor de herinrichting van Dorp Mollem zijn volop aan de gang.

5 maart 2018

Vanaf maandag 5 maart start de aannemer met de afwerking van de wegenis, vanaf de kerk en dit in de richting van de beek. Bij normale weersomstandigheden wil de aannemer deze fase beëindigen tegen einde april.

Hou er rekening mee dat na aanleg van de mozaïekkeien deze zones gedurende 2 weken ontoegankelijk zijn voor alle verkeer. Dit ten gevolge van de uithardingstijd van stabilisé en voegvulling.

Ondertussen wordt verder gewerkt aan de riolering rond de kerk 'FASE 2'.
Zodra de verhardingen aangelegd zijn in fase 1 wordt onmiddellijk gestart met de aanleg van de verhardingen rond de kerk 'fase 2'.

Vanaf 5 maart moet  je dan ook rekening te houden met de aangepaste signalisatie. Bewoners uit fase 1 zullen zo lang mogelijk via de Kasteelstraat of Neerkamstraat hun woning kunnen bereiken.

24 november 2017

Momenteel ligt de focus op het Dorpsplein en de zone rond de kerk. 

In het ontwerp is voorzien om van gevel tot gevel te werken zodat de volledige oppervlakte vernieuwd wordt om een uniform straatbeeld te creëren. Er ligt echter voor een aantal woningen langs Dorp privé-eigendom. Aan de betrokken eigenaars is voor aanvang van de werken toelating gevraagd om op deze plaatsen de heraanleg uit te voeren.

op 06 maart
Nieuwsoverzicht