naar inhoud

Ontdek de stedenbouwkundige visie op de ontwikkeling van Asse-centrum

Ruimte voor ontwikkeling

Enkele leegstaande panden in het centrum van Asse worden afgebroken. Het gaat om de afbraak van de voormalige Unic, de twee links naastgelegen woningen en de woning rechts ervan (de voormalige bakkerij 'Slaus'), het voormalige Smis, de oude brandweerkazerne en het vredegerecht gelegen aan het Gemeenteplein.

Deze werkzaamheden vormen een eerste concrete stap in het creëren van mogelijkheden met betrekking tot verdere stedelijke ontwikkeling van het centrum van Asse. Een overkoepelende stedenbouwkundige visie zal de basis vormen voor deze ontwikkeling. Hiervoor is recentelijk architect en stedenbouwkundige Maarten van de Voorde aangesteld.

De eerste fase van deze stedenbouwkundige visie is afgerond en door het college goedgekeurd.

Geschakelde pleinen

De algemene uitgangspunten van de visie zijn gebaseerd op het erkennen en benutten van de positieve ruimtelijke aspecten die Asse te bieden heeft. Het bouwt verder op het historische stedelijke weefsel, een nederzettingsstructuur op een landschappelijke rug, van gebogen straten en licht hellende pleinen.

Een netwerk van karaktervolle pleinen vormt de ruggengraat van het toekomstplan, elk met een eigen functie en eigenheid, visueel verbonden door open zichtlijnen en aantrekkelijke woon- en winkelstraten.

De opeenvolging van Kerkplein, Markt, Hopmarkt en Gemeenteplein vervolledigen samen met de Steenweg en de Nieuwstraat een commerciële lus.

Langs de verschillende hoofdinvalswegen worden clusters van parkeermogelijkheden uitgebouwd. Deze zijn hoofdzakelijk georganiseerd rond reeds bestaande parkeerplaatsen zoals Gildehof-Kerkplein, Huinegem-Cultureel Centrum, Boekfos-Hopmarkt. Deze voorzien in vlotte bereikbaarheid van het centrum en sluiten aan bij de reeds opgemaakte mobiliteitsstudie. De capaciteit van deze clusters kan worden aangepast. Hierdoor kan in de tijd op wijzigende noden worden ingespeeld.

De stedenbouwkundige visie van de geschakelde pleinen biedt structuur aan de verschillende ontwikkelaars die geïnteresseerd zijn om kwalitatieve appartementen aan te bieden in het centrum.

De volgende stap bestaat eruit de stedelijke potenties rond ieder van deze gedefinieerde pleinen verder richting en concrete invulling te geven.

De geschakelde tuin

Het ‘Duvelpark’ heeft aangetoond dat de bewoners van Asse positief staan tegenover een openbare ruimte in het centrum van de gemeente die een landschappelijke waarde toevoegt en ruimte biedt tot verschillende recreatieve mogelijkheden en ontspanning. Er mag naast ruimte voor wagens, ook ruimte zijn voor beleving. Het ‘Duvelpark’ heeft ons ook aangetoond dat het mogelijk is ‘tijdelijk’ een ruimte op een aantrekkelijke manier te benutten.

De ruimte die vrijkomt in de tussentijd, de tijd tussen afbraak en de definitieve stedelijke invulling, willen we maximaal ten dienste stellen van de Assenaar.

De open ruimte bij de afbraak van het vredegerecht zal als een stedelijke tuin worden ingericht. Deze zal naast de bestaande passage van het Oud Gasthuis, een bijkomende verbinding vormen tussen het Gemeenteplein en de bibliotheek. Deze openbare ruimte is landschappelijk ingericht met bomen, grasveld en zitmogelijkheden. Deze ruimte kan worden benut voor activiteiten verbonden aan het cultureel centrum of aan de naastliggende school, maar tevens voor activiteiten van de sportieve of cultureel betrokken Assenaar (bijv. yogasessies en tuinconcerten). Of gewoon een rustpunt bieden.

Kosten afbraakwerken

Aaanemer De Meuter nv uit Ternat is aangesteld voor de afbraak van voormelde gebouwen voor een totaalbedrag van 148 188,70 euro (incl. btw).

op 10 mei
Nieuwsoverzicht