naar inhoud

Werken zijstraat Petrus Ascanusstraat

Op woensdag 1 maart starten er herinrichtingswerken in een zijstraatje van de Petrus Ascanusstraat, gelegen tussen huisnummer 10 en 20. De werken nemen een drietal weken in beslag (herinrichting + afwerking), onder voorbehoud van goede weersomstandigheden.

De aannemer De Jonge nv vernieuwt de riolering en de waterleiding. Infrax maakt van de gelegenheid gebruik om een nieuwe kabel te plaatsen. De afwerking gebeurt met straatstenen in rode beton met in het midden een afwateringsgreppel.

Het zijstraatje wordt tijdens de werken afgesloten voor alle verkeer. De bewoners van de huizen met huisnummer 18, 16, 14 en 12 moeten hun wagen dus even buiten de werfzone plaatsen. Ter hoogte van de inrit van het zijstraatje wordt er tijdens de werken bijkomend parkeerverbod ingesteld.

op 01 maart
Nieuwsoverzicht