naar inhoud

Bekendmaking openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2018004135

De gemeente Asse heeft een aanvraag ingediend voor het verbeteren van een landbouwweg (Heierveld).

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het College van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 12 maart 2018 tot en met 10 april 2018  ter inzage bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening, op volgend adres: Asse, Gemeenteplein 1.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek.

op 06 maart
Nieuwsoverzicht