naar inhoud

Woonsurvey 2018: een onderzoek bij 3 500 inwoners van Vlaanderen over wonen

De Vlaamse overheid laat een grootschalig wetenschappelijk onderzoek uitvoeren rond de woonsituatie in Vlaanderen. Ook bij jou kan een enquêteur aanbellen.

De Vlaamse overheid laat tussen februari en september 2018 een grootschalig wetenschappelijk onderzoek uitvoeren rond de woonsituatie in Vlaanderen. Dat onderzoek moet betrouwbare informatie opleveren zodat de Vlaamse overheid haar beslissingen beter kan afstemmen op de noden van de bevolking.

De uitvoering van het onderzoek werd toevertrouwd aan het onafhankelijke marktonderzoeks-bureau Kantar. Op basis van het bevolkingsregister werden er ongeveer 3 500 inwoners in Vlaanderen willekeurig geselecteerd voor deelname aan het onderzoek.

In eerste instantie zal de geselecteerde persoon een brief en een folder ontvangen met meer informatie over het onderzoek. Behoudens weigering, zal een enquêteur van Kantar zich bij de geselecteerde persoon aanmelden met de vraag om deel te nemen aan een interview. Daarbij is het noodzakelijk dat de geselecteerde persoon of iemand anders in huis is. De enquêteur zal ook een foto nemen van de voorgevel van de woning vanop het openbare domein.

De respondent beslist ten allen tijde zelf om al dan niet mee te werken aan het onderzoek. Het onderzoek is volledig anoniem en wordt uitsluitend in globale statistieken gegoten.

op 23 februari
Nieuwsoverzicht