naar inhoud

Bekendmaking openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2017009636

Delhaize Le Lion/De Leeuw Comm.VA heeft een aanvraag ingediend voor:

Het bouwen van een logistiek gebouw, voor het bouwen van een laadstation voor elektrische paletwagens en het vernieuwen gevelbekleding van deel bestaand gebouw

De aanvraag heeft als adres Z. 4 Broekooi 140 en 210 kadastraal gekend als Asse, (afd. 6) sectie A 6 Y2 en (afd. 6) sectie A 6 R2

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: Deputatie

De aanvraag ligt van 19 februari 2018 tot en met  21 maart 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu, op volgend adres: Asse, Gemeenteplein 1 en is raadpleegbaar op https://omgeving.geoportaal.be/#/asse.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van Burgemeester en Schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

op 15 februari
Nieuwsoverzicht