naar inhoud

Bekendmaking openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2018005759

de heer Eric Wyffels heeft een aanvraag ingediend voor:

Bouw van een paardenstal

De aanvraag heeft als adres 'Pullewouwe 86, 1730 Asse', kadastraal gekend als Asse, (afd. 1) sectie H 784 E.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is:

College van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 19 februari 2018 tot en met 21 maart 2018  ter inzage bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening, op volgend adres:Gemeenteplein 1, 1730 Asse. 

Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

op 09 februari
Nieuwsoverzicht