naar inhoud

Werken Farys - Gentsesteenweg

Farys voert werken uit ter hoogte van de Gentsesteenweg. De werken kaderen in een optimalisering van de drinkwaterbevoorrading. Meer toelichting bij de werken zelf vind je als bijlage. 

De geplande werkzaamheden van week 9 worden verplaatst naar week 11 (vanaf 11/03/2018 t.e.m. 18/03/2018 wordt er 24u/24u gewerkt) aangezien het onverantwoord en onmogelijk is betonwerken en kousrenovaties uit te voeren in de huidige weersomstandigheden (temperatuur < 5° C).

Tijdens deze werkperiode kan het zijn dat er drukdalingen voorkomen, dit vooral ’s morgens en ’s avonds.

Nieuwe uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden ter hoogte van de Gentsesteenweg (tussen huisnummers 152-208) werden aangevat op 7 februari 2018 en zijn op 7 mei 2018 afgerond.

De werkzaamheden ter hoogte van de afslag van de Heuvelstraat werden aangevat op woensdag 7 februari 2018 en zijn op 30 maart 2018 afgerond.

De werkzaamheden ter hoogte van de Gentsesteenweg (rechtover huisnummer 339) werden aangevat op woensdag 7 februari 2018 en zijn op 27 maart 2018 afgerond.

7 februari t.e.m. 7 mei 2018 - werken t.h.v. Gentsesteenweg tussen huisnummers 145 en 231

Om ervoor te zorgen dat het verkeer in beide richtingen mogelijk blijft, geldt er ter hoogte van de werkzone een parkeerverbod zodat deze parkeerstrook als rijstrook kan dienen.

Komende uit Asse wordt de afslag naar de Notstraat verboden. Het verkeer komende uit de Notstraat wordt verplicht richting Asse te rijden.

Er wordt een omleiding voorzien via Heilsborre, Neerheide, Oude Baan en Koudenberg. Na voltooiing van de werken t.h.v. Neerheide, kan de omleiding via Heilsborre en Neerheide verlopen.

Van 25 februari t.e.m. 4 maart werkt Farys 24 op 24 uur om de watertoevoer voor de bewoners te verzekeren.

Over de volledige werkzone geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u.

7 februari t.e.m. 30 maart 2018 - afsluiten uitmonding Heuvelstraat t.h.v. Gentsesteenweg

De bestaande kamer wordt vervangen. De omleiding loopt via de Groenstraat.

7 februari t.e.m. 27 maart 2018 - werken op Gentsesteenweg t.h.v. Neerheide

Om ervoor te zorgen dat het verkeer in beide richtingen mogelijk blijft, wordt er gewerkt met verkeerslichten t.h.v. de werf.

De Neerheide wordt gedeeltelijk eenrichtingsverkeer (tussen Gentsesteenweg en de Varent) en er wordt een omleiding voorzien via Neerheide, Oude Baan en Koudenberg.

 

 

op 02 februari
Nieuwsoverzicht