naar inhoud

Inname openbare - weg Heuvelstraat

De firma Visser & Smit Hanab NV dient, in opdracht van Farys, n.a.v. de aanleg van de nieuwe drinkwaterleiding, de verbinding te maken met de nieuwe aangelegde leiding t.h.v. het kruispunt met de Heuvelstraat.

Om de verbinding t.h.v. de uitmonding van de Heuvelstraat uit te kunnen voeren, dient de weg afgesloten te worden.

De omleiding verloopt via de Groenstraat. De nodige signalisatie wordt voorzien.

Deze werken vinden plaats in de periode van 15 januari t.e.m. 31 januari en nemen 5 werkdagen in beslag. De firma brengt de omwonenden schriftelijk op de hoogte van de voorziene hinder en duur van de werken.

op 09 januari
Nieuwsoverzicht