naar inhoud

Omgevingsvergunning vervangt bouw-, milieu- en verkavelingsvergunningen vanaf 1 januari

Vanaf 1 januari 2018 wordt het vergunningenlandschap grondig hervormd. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning (veelal bouwvergunning genoemd) en de milieuvergunning. Ook voor een verkaveling of verkavelingswijziging is vanaf 1 januari een omgevingsvergunning nodig.

De aanvraagprocedures van deze vergunningen wijzigen grondig. Voor een bouw- en een milieuvergunning heb je binnenkort dus maar één vergunning nodig, aan te vragen bij één loket, het omgevingsloket, waarbij slechts één openbaar onderzoek en één adviesvraag moet worden georganiseerd, resulterend in één geïntegreerde beslissing. Dit bespaart tijd en is efficiënter.

Een van volgende procedures is van toepassing: de melding, de gewone en de vereenvoudigde vergunningsaanvraag. De aanvraag moet veelal gebeuren bij het college van burgemeester en schepenen. Voor bijzondere projecten gaat de verantwoordelijkheid naar de deputatie (provinciaal niveau) of de Vlaamse regering (gewestelijk niveau).

Nog enkele belangrijke veranderingen:

  • De aanvraagformulieren zijn totaal nieuw: 1 formulier voor bouw- en milieuvergunning (met de nodige bijlagen). Je vindt alle formulieren op het omgevingsloket.
  • De aanvraag moet in de meeste gevallen digitaal gebeuren. Dit bespaart papier, tijd en inzet. Enkel voor werken zonder verplichte medewerking van een architect is indienen op papier nog mogelijk.
  • De omgevingsvergunningen krijgen standaard een permanent karakter. Dit in tegenstelling tot de milieuvergunningen die voor maximaal 20 jaar werden afgeleverd. De inspraak van de bevolking en de bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd. Ook kan een milieuvergunning van bepaalde duur omgezet worden naar een omgevingsvergunning van permanente/onbepaalde duur.
  • De nieuwe procedures zijn oplossingsgericht: het is mogelijk om voorafgaand een project te bespreken en de aanvraag tijdens de procedure nog te wijzigen en/of onregelmatigheden recht te zetten.

Bestaande vergunningen (verkavelingen, stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen) blijven onverminderd van kracht, maar als je ze wilt wijzigen, moet je de nieuwe procedures volgen.

Heb je bouwplannen, wil je verkavelen of een bedrijfsactiviteit starten of wijzigen? Informeer je eerst grondig. Surf naar www.omgevingsloket.be of kom even langs bij de dienst Ruimtelijke ordening of dienst Milieu in het gemeentehuis. Wij helpen je graag verder.

Meer info

op 28 december
Nieuwsoverzicht