naar inhoud

Invoering zone 30 in Heilsborre en Notstraat

Op 8 november 2017 vond een bewonersvergadering plaats waarop het eenrichtingsverkeer met variabele borden in de Notstraat werd geëvalueerd en waarop omkaderende verkeersmaatregelen werden toegelicht.

Vanaf 22 december geldt er een snelheidsbeperking van 30 km/uur in Notstraat en Heilsborre. Het gemeentebestuur voert deze maatregel net voor de kerstvakantie in, zodat men voldoende kan wennen aan de nieuwe verkeerssituatie.

Dit gaat gepaard met het plaatsen van een smileybord in de Notstraat om bestuurders te sensibiliseren. De lokale politie zal regelmatig snelheidscontroles uitvoeren. Ook het aantal voertuigen wordt opgevolgd.

Voor de Notstraat overweegt het gemeentebestuur kleine infrastructurele aanpassingen in het voorjaar van 2018. Deze zullen pas uitgevoerd worden na overleg met de betrokken inwoners.

De enkelrichting zal ongedaan gemaakt worden na uitvoering van de infrastructurele maatregelen.

op 19 december
Nieuwsoverzicht