naar inhoud

Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

Omgevingsloket nummer: OMV_2017009090

ORANGE BELGIUM heeft een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een pyloon. De aanvraag heeft als adres Z. 1 Researchpark 140-200, kadastraal gekend als Asse, (afd. 6) sectie C 33 L6.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar. 

De aanvraag ligt van 20 december 2017 tot en met 19 januari 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening, Gemeenteplein 1 te 1730 Asse.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 1730 Asse. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

op 14 december
Nieuwsoverzicht