naar inhoud

Openbaar onderzoek GRUP 'Den Bol'

In uitvoering van artikel 2.2.21 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 1 september 2009 en latere wijzigingen, kondigt het college van burgemeester en schepenen het openbaar onderzoek aan van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Den Bol’, zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 20 november 2017.

Dit openbaar onderzoek loopt van 15 december 2017 tot en met 12 februari 2018.

Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Den Bol’, bestaande uit de toelichtingsnota, de stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan, kan je inkijken bij de dienst Ruimtelijke Ordening iedere werkdag van 08.30 tot 12.00 uur en op dinsdag ook van 14.00 tot 19.00 uur.

Bezwaren en opmerkingen bezorg je uiterlijk 12 februari 2018 schriftelijk aan de Gemeentelijke Commissie  voor Ruimtelijke Ordening, GECORO p/a Gemeenteplein 1, 1730 Asse.

Voor dit gemeentelijk RUP is er een ontheffing van mer-plicht, m.a.w. een milieu-effectenrapportage is niet nodig. Het dossier kan je raadplegen op de website van Departement Omgeving: https://www.lne.be/mer-dossierdatabank/

Bij ‘Dossiers volgens oude regelgeving’ geef je dan het dossiernummer 17058 in.

op 15 december
Nieuwsoverzicht