naar inhoud

Resultaten enquête ‘As(se) ’t aan u ligt’ / het onlineparticipatieplatform

Meer dan 2400 personen namen in september deel aan de enquête "As(se) ’t aan u ligt". Er is een goede spreiding wat betreft geslacht en leeftijd, waardoor de resultaten representatief zijn.

Ben je benieuwd naar wat ‘de Assenaar’ denkt over veiligheid, mobiliteit, netheid, ... in onze gemeente? Blader even door het rapport en ontdek de resultaten.

Uit de enquête kwamen tien thema’s naar voor waar het verschil het grootst was tussen tevreden en ontevreden burgers:

  1. veilige en goed onderhouden fiets- en voetpaden
  2. een betere verkeersveiligheid en veiligere schoolomgevingen
  3. openbare netheid, minder zwerfvuil en minder sluikstorten
  4. meer veiligheid en minder criminaliteit
  5. een beter vrijetijdsaanbod voor jongeren
  6. inspraak en participatie als burger
  7. het verbeteren van de buurtwerking
  8. betere hulp en opvang voor ouderen
  9. meer groen, natuur en open ruimte in de gemeente
  10. nog meer goede ideeën voor een aangenamere gemeente

Via het onlineparticipatieplatform www.astaanuligt.be werden alle Assenaren eind 2017 opgeroepen om op zoek te gaan naar oplossingen hiervoor.

Meer dan 250 ideeën werden gelanceerd. Je vindt de resultaten als bijlage. 

op 08 maart
Nieuwsoverzicht