naar inhoud

Tijdelijke verhuis en werken op afspraak vanaf oktober

Vanaf oktober ondergaat het gelijkvloers van het administratief centrum een infrastructurele vernieuwing. Deze vernieuwing is onderdeel van een groter geheel, waarbij we de gehele dienstverlening willen opwaarderen. Zo maken we onder meer werk van de oprichting van een klantencontactcenter als jouw eerstelijnscommunicatiepunt. Daarnaast werkt de dienst Burgerzaken enkel nog op afspraak.

Het huidige administratief centrum werd in gebruik genomen in 1995. In 2005 was er de omschakeling van staanbalies naar zitloketten, maar sindsdien gebeurden er geen noemenswaardige aanpassingen meer. 

Zoveel jaar later voldoet de huidige opstelling dus niet meer aan de actuele vereisten van een klant- en personeelsvriendelijk gemeentehuis. Dit bleek onder meer uit rapporten van Mensura en het Toegankelijkheidsbureau. Uit deze rapporten bleek dat er verbeteringen mogelijk waren aan de licht- en luchtkwaliteit en stelden we tekortkomingen op het vlak van akoestiek en ergonomie vast. Ook op het vlak van privacy drongen verbeteringen zich op.

Enkel een doorgedreven herinrichting kon een oplossing bieden voor deze problemen. Een zuiver infrastructurele herinrichting had echter geen zin, zonder eerst na te denken over hoe we ook onze klantvriendelijkheid en efficiëntie konden verhogen. Hieruit resulteert een nieuw dienstverleningsconcept.

Hiervoor stelden we een participatief traject op waarbij verschillende partners inspraak hadden: burgers, medewerkers en de verschillende politieke fracties. Hierin werd integraal gekeken naar de dienstverlening met al haar mogelijke aspecten, met het oog op een klantvriendelijk, toegankelijk en (bijna) energieneutraal gemeentehuis.

Uit dit servicedesign traject bleek dat in de eerste plaats de indeling en infrastructuur van de loketten moet vernieuwd worden. Daarom besliste het college om een ontwerper aan te stellen voor de verbouwing op maat van het gelijkvloers van het administratief centrum. De architectuuropdracht werd gegund aan ARK Architecten.

Deze investering brengt veel meer teweeg dan enkel een vernieuwing van de tafels en stoelen. De vernieuwde dienstverlening zal zich onder meer uiten in de oprichting van een klantencontactcenter en in het werken op afspraak. Zo zijn de wachtrijen, die voor veel frustratie zorgen, verleden tijd. De back office en front office worden duidelijk gescheiden van elkaar. Je zal van meer privacy genieten als je je zaken afhandelt aan het loket.

Verhuis naar tijdelijke locatie

Door de werken verhuizen de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand, Vreemdelingenzaken, Rijbewijzen, Strafregister, Communicatie en de snelbalie in het laatste weekend van september tijdelijk naar een nieuwe locatie: het voormalige verzekeringskantoor Van Nieuwenhuyzen, gelegen aan het Gemeenteplein 12.

Om een vlotte verhuis mogelijk te maken, zijn deze diensten gesloten van donderdag 28 september vanaf de middag tot en met maandag 2 oktober, met uitzondering van de snelbalie. 

In deze tijdelijke locatie is de toegankelijkheid voor personen die in een rolstoel zitten of moeilijk te been zijn, niet optimaal. Wij vragen dan ook dat zij ons bij het maken van een afspraak hiervan op de hoogte brengen zodat wij hen zo goed mogelijk kunnen helpen.

Betalen met Bancontact is mogelijk aan de loketten. Contant betalen moet gebeuren aan de receptie. 

Tijdens de werken bevindt de ingang van het gemeentehuis zich achteraan (ter hoogte van de Werkwinkel). Je komt dan automatisch langs het tijdelijk onthaal voor de overige administratieve diensten die wel in het gemeentehuis blijven.

Werken op afspraak

Gezien de beperkte ruimte en het kleiner aantal loketten in de tijdelijke locatie werken we vanaf 3 oktober voor de diensten Bevolking, Vreemdelingenzaken, Burgerlijke Stand, Strafregister en Rijbewijzen enkel nog op afspraak. Je kan een afspraak maken: 

op 22 september
Nieuwsoverzicht