naar inhoud

Herinrichting Dorp Mollem – planning aannemer

Binnenkort gaan de werken van start voor de herinrichting van Dorp Mollem. De planning van de aannemer (rioleringswerken uitvoeren in 2 fasen) is als volgt:

  • Fase 1: Dorp vanaf de grens met Merchtem tot en met de Kasteelstraat en de pastorie: start op 11 september (start nutsmaatschappijen: 1 oktober)
  • Fase 2: Dorpsplein + zone rond de kerk: start op 1 november

In het ontwerp is voorzien om van gevel tot gevel te werken zodat de volledige oppervlakte vernieuwd wordt om een uniform straatbeeld te creëren. Er ligt echter voor een aantal woningen langs Dorp privé-eigendom. Aan de betrokken eigenaars is voor aanvang van de werken toelating gevraagd om op deze plaatsen de heraanleg uit te voeren.

Bewoners ontvingen deze info reeds in de vorm van een bewonersbrief.

op 30 augustus
Nieuwsoverzicht