naar inhoud

Herinrichting Dorp Mollem

De werken voor de herinrichting van Dorp Mollem zijn volop aan de gang. Momenteel ligt de focus op het Dorpsplein en de zone rond de kerk. 

In het ontwerp is voorzien om van gevel tot gevel te werken zodat de volledige oppervlakte vernieuwd wordt om een uniform straatbeeld te creëren. Er ligt echter voor een aantal woningen langs Dorp privé-eigendom. Aan de betrokken eigenaars is voor aanvang van de werken toelating gevraagd om op deze plaatsen de heraanleg uit te voeren.

op 24 november
Nieuwsoverzicht