naar inhoud

As(se) 't aan u ligt - grootschalige enquête

Geef ons (anoniem) je mening over Asse via www.astaanuligt.be

Vanaf 24 augustus tot en met 30 september kan je deelnemen aan de grote buurtbevraging "As(se) 't aan u ligt". Via deze enquête willen we heel wat thema's bevragen, zoals welzijn, vrije tijd, mobiliteit, netheid, veiligheid, ...

Hoe ziet Asse er in jouw dromen uit? Heb je grootse plannen of voorstellen? Heb je ideeën die de toekomst van onze gemeente meer kleur geven? Wil je bepaalde zaken anders zien? Wat moet er volgens jou dringend worden aangepakt? 

Laat het ons vandaag nog weten via www.astaanuligt.be

Een woordje achtergrond

Deze enquête maakt deel uit van het participatieproject dat het bestuur een drietal jaar geleden opstartte. In 2014 ging het bestuur hiervoor in zee met participatie-expert Levuur.

Zowel bij de workshops als bij de bezoeken aan verscheidene wijkinitiatieven stelden we openheid, bereidheid tot samenwerking en mogelijkheid tot kruisbestuiving vast. Ook het belang van de buurt en de behoefte om betrokken te worden bij wat er reilt en zeilt in de gemeente kwam naar voor.

Deze enquête vormt een eerste stap waarbij we niet enkel en alleen de buurten (wijken) bevragen, maar waarmee we iedereen de mogelijkheid bieden zijn mening te geven over wat hij goed/minder goed vindt in zijn buurt en gemeente. Met de opsplitsing van het grondgebied in buurten geven we specifieke aandacht aan de eigen identiteit van elke buurt. Ook ideeën en bekommernissen vanuit de buurt kunnen zeer relevant zijn voor de hele gemeente.

Het onlineparticipatieplatform

Van zodra het bestuur al deze informatie heeft verzameld, zet het de volgende fase in: op een onlineparticipatieplatform kan de inwoner zelf actief meezoeken naar oplossingen en ideeën rond bepaalde thema’s. We lanceren deze onlinedialoog met het gemeentebestuur vanaf 16 oktober. Tot en met 27 november kan iedereen deelnemen.

Het onlineplatform is een nieuwe vorm van communiceren met de burger met de nadruk op het samen zoeken naar oplossingen. Als bestuur willen we niet enkel de burger bevragen, we willen ook luisteren naar zijn ideeën en behoeften en samen actie ondernemen.

Thema’s of actiepunten waarbij we snel en efficiënt resultaat kunnen boeken, de quick wins, beogen we op korte termijn te realiseren. Thema’s of actiepunten die een aanpak op langere termijn vragen, neemt het bestuur mee in een beleidsvoorbereidend document voor de volgende legislatuur.

Alle inwoners ontvangen een brief met daarin een verwijzing naar de website www.astaanuligt.be waar ze de bevraging kunnen invullen. Als je de bevraging invult, maak je kans op één van de 50 geschenkbonnen t.w.v. 25 euro, te besteden bij de lokale handelaars.

op 20 september
Nieuwsoverzicht