naar inhoud

1722 - nationaal nummer voor niet-dringende oproepen naar de brandweer

Op 1 augustus 2017 heeft de FOD Binnenlandse Zaken het nationaal nummer 1722 gelanceerd. Dit nummer is bedoeld voor niet-dringende oproepen naar de brandweer. Het doel van het project 1722 is om de inkomende oproepen anders te organiseren zodat de 112 oproepen een voorkeursbehandeling kunnen krijgen.

Bij noodweer krijgen de noodcentra 112 op zeer korte termijn een groot aantal oproepen te verwerken betreffende incidenten die door de burger als dringend worden ervaren maar waarbij de onmiddellijke tussenkomst van de brandweer niet strikt vereist is (in die zin dat ze niet levensreddend zou zijn) en gegeven de omstandigheden (noodweer) bovendien niet mogelijk.

Het gevolg is echter dat de oproepen waarvoor echt dringende noodhulp vereist is, vaak te lang in wacht moeten staan op de lijnen 112 en 100.

Om dit probleem op te lossen, wordt een apart nummer ingevoerd: 1722. Op dit nummer zullen – voorlopig enkel bij hevig(e) wind / regen / stormtij / onweer – de oproepen voor niet-dringende brandweerhulp worden afgehandeld zodat de noodnummers 112 en 100 voorbehouden kunnen blijven voor de echte noodgevallen.

Belangrijk

  • 1722 dient niet om sneller geholpen te worden bij stormschade of wateroverlast, maar wel om het noodnummer 112 vrij te maken voor dringende oproepen.
  • De brandweer doet al het mogelijk om je zo snel mogelijk te helpen maar kan niet altijd overal tegelijk zijn. Als je al gebeld hebt naar 1722, bel dan niet terug om te vragen wanneer de brandweer komt.
  • Bel enkel  112 als jij of iemand in je omgeving zich in een (potentieel) levensbedreigende situatie bevindt. Als je toch belt naar het noodnummer 112 voor een niet-dringende brandweerinterventie, zal de operator je niet verder helpen maar vragen om naar het nummer 1722 te bellen.
  • Je kan ook een brandweerinterventie voor wateroverlast en/of stormschade aanvragen via www.zvbw.be of www.vlaamsbrabantwest.be.
op 03 augustus
Nieuwsoverzicht