naar inhoud

Aanvraag omgevingsvergunning TMVW - bekendmaking openbaar onderzoek

TMVW heeft een aanvraag ingediend voor:

  • stedenbouwkundige handelingen
  • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over de bouw van een nieuw pompstation voor de levering en verdeling van drinkwater op het hoofdtoevoernet tussen Asse en Ukkel.

De aanvraag heeft als adres Asse, Pastinakenstraat ZN.

De aanvraag ligt te Asse, 2de afdeling, sectie E, nummer 74F .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

  • de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar (hierbij kan u terecht voor meer info)

De aanvraag ligt van 13 juli 2017 tot en met 11 augustus 2017 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening, op volgend adres: Gemeenteplein 1, 1730 Asse.

Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

op 13 juli
Nieuwsoverzicht